Vasario 16-oji Vidugiriuose

Vasario 15 d. 10 val. Vidugirių koplyčios skambūs varpo dūžiai sukvietė aplinkinių kaimų gyventojus ir Vidugirių mokyklos bendruomenę į Lietuvos gimtadienį. Iškilmės prasidėjo šv. mišiomis, kurias atnašavo Punsko parapijos klebonas kun. Česlovas Baganas, vikaras kun. Marius Talutis ir Seinų parapijos vikaras kun. Petras Gucevičius. Po mišių šventės dalyviai plevėsuojant trispalvėms iškilmingoje eisenoje nužygiavo į mokyklą. Prie kaimo kryžiaus mokiniai pagerbdami šio krašto žmones, kovojusius už lietuvybę, padėjo puokštę gėlių. Prie mokyklos visi sustojo bendrai šimtmečio nuotraukai. Mokykloje vyko meno programa. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną. Mokiniai deklamavo, šoko, dainavo. IV-VII klasių moksleiviai pristatė poetinę kompoziciją „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Po jų pasirodymo koncertavo kapela „Svaja“, vadovaujama Zinos Barkauskienės, bei Jurgio Vaznelio vadovaujama Vidugirių kapela. Šventė tęsėsi mokyklos svetainėje prie vaišių stalo, kartu dainuojant. Dalyviai lankė LR konsulato Seinuose atvežtą parodą, skirtą „Šaltinio“ spaustuvės 110-osioms metinėms, galėjo pasiskaityti mokinių sukurtus akrosticho eilėraščius „Lietuva“ bei savo mintis apie Lietuvą įrašyti į albumą „Lietuva – tai…“.

Vasario 16 d. Vidugirių mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvaus 100-ųjų Lietuvos nepriklausomybės metinių minėjime Punske.

Gražina Kibyšienė, punskas.pl

Vienas atsakymas į “Vasario 16-oji Vidugiriuose”

  1. Sveikinu Punsko ,Vidugirių ir kitus Lenkijos valstybėje gyvenančius tautiečius, kunigą molėtiškį Marių su Lietuvos gimtadieniu, ir noriu Jums visiems pasakyti didelį AČIŪ .AČIŪ Jums visiems už koncertus, renginius, už dainas. Jūsų „Žąmęj Lietuvos“ yra didžiausia dovana Lietuvai. AČIŪ Jums visiems Vidugiriečiams, Punskiečiams, kitur Lenkijos valstybėje gyvenantiems, Didžiausi linkėjimai kunigui Mariui .
    Su Lietuvos gimtadieniu Jus visus .

Komentarai uždrausti.