2017 m. Seinų krašte užfiksuota

Seinų bažnytinėse knygose užfiksuota, kad 2017 m. buvo pakrikštyti 65 vaikai: 32 mergaitės ir 33 berniukai (2015 m. – 63), palaidotas 121 žmogus: 61 moteris ir 60 vyrų (21 daugiau nei pernai), susituokė 41 pora (pernai 35 poros), Pirmosios Komunijos priėjo 112 vaikų, Sutvirtinimo sakramentą priėmė 92 jaunuoliai. Duomenis pateikė klebonas Z. Bzdak.

Rotuse_seinuSeinų valsčiuje 2017 m. gimė 33 vaikai: 11 mergaičių ir 22 berniukai (2016 m. – 33, 2015 m. – 43), mirė 67 žmonės: 32 moterys ir 35 vyrai (2016 m. – 47, 2015 m. – 53), susituokė 19 porų (2016 m. – 22 poros, 2015 m. – 26 poros). Duomenis pateikė inspektorė Alicija Virbalienė.

2017 m. Seinų miesto valsčiuje gimė 41 vaikas: 23 mergaitės ir 18 berniukų (2016 m. – 35, 2015 m. – 32), mirė 70 asmenų: 39 moterys ir 31 vyras (2016 m. – 71, 2015 m. – 53). Duomenis pateikė inspektorė Beata Sokołowska.

Mieste pastebimas didesnis gimstamumas, kaimuose – didesnis mirtingumas.

Genutė Pakutkienė, punskas.pl

3 atsakymai į “2017 m. Seinų krašte užfiksuota”

  1. Deja, kartais tenka ir svetimybių pavartoti. Šiuo atveju tai tarptautinis žodis. VLKK konsultacijų banke pateikiamos pagrindinės šio žodžio reikšmės ir galimi lietuvių kalbos pakaitalai. Kur tinka, vartokime juos.

    Fiksuoti [pranc. fixer < lot. fixus – tvirtas, nesuardomas]: 1. galutinai nustatyti; 2. pažymėti, užrašyti; registruoti; 3. įtvirtinti tam tikroje padėtyje, kad nejudėtų; 4. biol. apdoroti tam tikromis medžiagomis ląsteles, audinius, organus; 5. užgrūdinti, sutvirtinti išryškintą fotografinį atvaizdą, kad negestų, nebluktų; 6. sutelkti, nukreipti (žvilgsnį, dėmesį); 7. mat. nustatyti, parinkti (Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 2013, p. 256).

    Atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galimi šio žodžio lietuviški pakaitai: 1. standinti; 2. įtvirtinti, sutvirtinti; 3. nustatyti; 4. žymėti (Kalbos patarimai. Kn. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas, Vilnius, 2013, p. 28).

  2. ,,fiksuoti“, ,,užfiksuoti“- kalbinės svetimybės skverbiasi ir į šią lietuvišką svetainę,deja.

Komentarai uždrausti.