Drauči? kaimo tragedija

Šiandien, birželio 30 d., ketvirtadien?, 19.10 val. LNK televizijos žurnalistini? tyrim? laidoje ??vykiai, sukr?tę Lietuvą? bus prisiminta 1998 met? Drauči? kaimo tragedija.

Apie visa tai, tik plačiau ir išsamiau, bus kalbama ketvirtadien?. ?Su nerimu stebime, kaip Drauči? kaimo tragedijos tyrimas krypsta ? žudiko L. Zavistonovičiaus pripažinimą psichikos ligoniu. Kaip tam ruošiama visuomen?. Ar bent ?sivaizduojama, kas dabar d?t?si Europoje, jei lietuvis b?t? iššaudęs lenk? kaimą?? ? buvo rašoma T?vyn?s Sąjungos (Lietuvos konservatori?) Kauno Kalnieči? skyriaus visuotinio susirinkimo kreipimesi ? generalin? prokurorą vykstant Drauči? kaimo tragedijos tyrimui. Tai tik viena citata iš niekada iki šiol neviešintos bylos, kuri teismo nepasiek?.

Ketvirtadien? LNK žurnalistas Egidijus Knispelis savo laidoje ??vykiai, sukr?tę Lietuvą? pasakos apie Drauči? kaimo tragediją. ?Istorija, kurią š? kartą norime jums papasakoti, iš ties? šiurpi. Iššaudyti beveik visi nuošalaus Širvint? rajono kaimo gyventojai. Spauda tai iš karto pavadino: ?Žmoni? medžiokl??, ?Skerdyn?s Draučiuose?? Ir tai ne pokario metais. Tai atsitiko 1998-?j? vasario 15-ąją, ? pasakojo autorius, ? tą dieną 58-eri? met? ?kininkas Leonardas Zavistonovičius nušov? aštuonis žmones. Du sužeid?. Vienas iš j? po savait?s mir? ligonin?je. Gyvi liko tik du šio penki? vienkiemi? kaimo gyventojai?.

Kas tuo metu iš tikr?j? ?vyko Draučiuose? Žudikas buvo iš ties? ligotos psichikos ar? puikiai suvok?, ką daro, o neapykanta lietuviams buvo tokia stipri. Sužinojusi, kas ?vyko Draučiuose, Lietuvos Respublikos prezident?ra kreip?si ? Valstybin? radiją ir televiziją su prašymu? neviešinti informacijos, kol m?s? šalyje nebaigs valstybinio vizito Lenkijos Prezidentas Aleksandras Kvasnevskis.

Vyriausyb? tą pat? vakarą sudar? komisiją, kuriai buvo pavesta ištirti, kas ?vyko Draučiuose. Atsitiktinis kriminalinis ?vykis ar iš anksto kažkieno suplanuotas teroro aktas prieš lietuvius ir j? atkurtą Nepriklausomybę? Tą vakarą j?gos strukt?r? vadovai rimtai svarst?, ką reik?t? daryti, jei keršijant už Draučius, Lietuvoje prasid?t? linčo teismai?