Punske vyko Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta konferencija

Kovo 17 d. Punske vyko istorijos paveldo konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Taip pat buvo paminėta ir  Knygnešių diena. Renginyje pristatyta knyga „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ bei atidaryta Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Europos kelias“. Šventinėje konferencijoje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė bei Lazdijų rajono viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė.

Minint Knygnešių dieną buvo pagerbtas knygnešys Povilas Matulevičius. Prie jam skirto paminklo Kreivėnuose Lazdijų rajono meras A. Margelis, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, LR konsulas Seinuose Vaclav Stankevič  bei kiti renginio dalyviai padėjo žvakes ir gėles.

Punsko savivaldybės konferencijų salėje renginys pradėtas Lietuvos himnu. Sveikinimo žodį taręs Lazdijų rajono meras A. Margelis džiaugėsi, jog atsiranda žmonių, kurie trokšta, kad knygnešių gyvenimai ir sunkūs darbai vardan tėvynės nebūtų pamiršti, ir paruošė tautinio atgimimo dalyvių gyvenimo istorijų pripildytą knygą. Jis teigė, kad aprašytieji didvyriai taip pat prisidėjo prie valstybės kūrimo, kurią šiandien turime puoselėti ir saugoti. Padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ išleidimo, ir palinkėjo skleisti knygnešių istoriją ateities kartoms.

Punsko valsčiaus viršaitis V. Liškauskas teigė, kad šioje knygoje aprašyti žmonių gyvenimai ir darbai. Jis pasidžiaugė šios svarbios „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“  knygos iniciatoriais ir sumanytojais. Dėkodamas knygas dovanojo Lazdijų rajono merui A. Margeliui, LR konsului Seinuose V. Stankevičiui  ir konferencijos pranešėjams.

Konsulas V. Stankevič teigė, kad minint valstybės atkūrimo 100-metį šis renginys labai prasmingas, nes turime galimybę grįžti į praeitį ir prisiminti iškilių žmonių nuveiktus darbus. Jis linkėjo saugoti ir puoselėti Lietuvos valstybę ir jos laisvę.

Pranešimus skaitė kraštotyrininkas, knygos sudarytojas ir kitų apie knygnešius leidinių autorius iš Kauno Benjaminas Kaluškevičius, „Aušros“ leidyklos direktorius, „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius, knygos sudarytojas iš Punsko Sigitas Birgelis, taip pat iš Kauno atvykusi knygnešio Vinco Markevičiaus anūkė Gražina Markauskienė bei Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė. Jie dalijosi mintimis apie lietuvių tautinio atgimimo dalyvius – knygnešius Lazdijų, Punsko ir Seinų krašte, pagerbė Povilo Matulevičiaus, Vinco Jono Markevičiaus, iš Šeštokų (Lazdijų raj.) kilusio kunigo Vytauto Miliuko atminimus ir apžvelgė Lietuvai reikšmingus jų darbus.

Renginyje buvo atidaryta Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Europos kelias“. Ją pristatė Lazdijų rajono viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė. Tai 1990 m. rugpjūčio 23 d. akcijos „Europos kelias“ akimirkos.  2015 m. minint šio renginio metines bibliotekininkai kartu su fotografu inicijavo šią parodą ir siekė rinkti žmonių prisiminimus. Iki šių dienų išliko 23 fotografo užfiksuotos akimirkos.  

Savo muzikinę programą konferencijoje demonstravo Lazdijų meno mokyklos Veisiejų skyriaus buvę ir esami mokiniai bei jungtinis orkestras. Jaunuolius paruošė mokytojai Irina Gudebskienė ir Deimantas Pavilonis. Ši konferencija bei knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ pristatymas gegužės 7 d. vyks ir Lazdijuose.

Lazdijų r. sav. inf.