ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO laidotuvių akimirka

Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko pirmojo pavaduotojo, nuo 1953 m. – aukščiausiojo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūno, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių akimirka. 2018 m. spalio 6 d. Antakalnio kapinės Vilniuje. Sigito Birgelio nuotr.

vanagas-2

sb, punskas.pl