Adventinis vakaras Ščecine

Ščecino LLD skyriaus pirmininkas Viktoras Buvelskis kviečia visus skyriaus narius bei prijaučiančius į Adventinį vakarą, kuris vyks restorane „Ukraineczka“ Ščecine gruodžio 11 dieną (trečiadienį) 13 val.