Lietuviškų ansamblių sąskrydis 2019 (1 d.)

2019 m. birželio 23 d. prie Galadusio ežero vyko lietuviškų ansamblių sąskrydis, kuriame dalyvavo Punsko, Seinų ir Suvalkų krašto meno kolektyvai.

Šioje dalyje matysime meno kolektyvus:

  • Seinų „Lietuvių namų“ ansamblį „Galadusys“ (vad. Laima Jakulevičienė),
  • Punsko Kovo 11-osios licėjaus jaunimo mišrųjį chorą „Pašešupiai“ (vad. Dainius Pavilonis),
  • Seinų „Lietuvių namų“ liaudiškos muzikos kapelą „Šalcinis“  (vad. Vytautas Gavutis).

Sąskrydžio dalyvius kalbino Živilė Kraužlytė.

sb, punskas.pl