Anykščių kultūros centro teatro spektaklis „Emigrantai“

XXVIII klojimo teatrų festivalyje, kuris vyko  2019 m. liepos 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose, dalyvavo Anykščių kultūros centro teatras. Jis parodė Slavomiro Mrožeko spektaklį „Emigrantai“. Režisierius Jonas Buziliauskas. Vaidina: Linas Pauliukas, Jonas Buziliauskas.

sb, punskas.pl