Apie antisovietinį pasipriešinimą Dzūkijoje

Kraštotyrininko ir publicisto Gintaro Lučinsko iš Alytaus pranešimas apie antisovietinį pasipriešinimą Dzūkijoje 1940–1941 metais, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske.

sb, punskas.pl

lucinskas