Apie politinį susivienijimą

Įsikūrus atvirai Lietuvos valstybingumui priešiškai politinei jėgai – Europos federalistų sąjungai Lietuvoje, – pirmadienį paskelbta apie politinį susivienijimą, kurio tikslas – atkurti dabartinių politikų ignoruotą nacionalinę politiką. Šio uždavinio ėmėsi trys partijos: Lietuvos centro partija, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Tautininkų sąjunga.

Po penktadienį Seime vykusio Europos federalistų sąjungos Lietuvoje steigiamojo susirinkimo, kurio metu sąjungos prezidentu išrinktas Seimo narys Petras Auštrevičius, Tautininkų sąjungos valdyba išplatino viešą pareiškimą. Jame reiškiamas įsitikinimas, kad Lietuvos Seimo narių veikla Europos federalistų sąjungoje nesuderinama su priesaika Lietuvos Respublikai. Kuriant Europos federalistų sąjungą Lietuvoje aktyviai dalyvauja ir Seimo nariai Egidijus Vareikis bei Emanuelis Zingeris.

Lietuvos Seimas   Sigito Birgelio nuotr.

Pasak Tautininkų sąjungos pirmininko Seimo nario Gintaro Songailos, kadangi minėta sąjunga kuriama kovoti prieš Lietuvos ir kitų šalių valstybingumą, jos veikla Lietuvoje yra antikonstitucinė. „Atrodo, kad trys Seimo nariai, kurie nuėjo tuo keliu, nuėjo rizikingu keliu, ir jie kaip nors turėtų visuomenei paaiškinti, ar tikrai supranta savo priesaiką“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė G. Songaila.

Jis neatmetė galimybės, kad federalistų veikloje dalyvaujantiems parlamentarams gali būti inicijuojamas Konstitucijoje numatytas apkaltos procesas. Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, Centro partijos garbės pirmininkas Romualdas Ozolas neabejoja, kad Europos federalistų filialo kūrimasis Lietuvoje yra politinio verslo projektas, finansuojamas globalistų lėšomis.

Uždavinį sustabdyti Lietuvos politinę, teisinę bei socialinę griūtį ir atkurti nacionalinę politiką sau kelia susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“. Jį kuria Tautininkų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų sąjunga ir Lietuvos centro partija. Pasak pastarosios pirmininko Eugenijaus Skrupskelio, pagrindinis susivienijimo tikslas – „suvienyti labiausiai išsisklaidžiusias tautines jėgas, kurios šiandien sunkiai suranda bendrą kalbą, nors ir siekia tų pačių tikslų“.

Pagal ELTĄ