Apie užsienio lietuvių sielovadą

Apie užsienio lietuvių sielovadą pasakoja Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas prelatas Edmundas Putrimas bei pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso-bylos postulatorius Punsko parapijos vikaras Marius Talutis.

sb, punskas.pl