Aukštai danguj šviečia žvaigždės

Aukštai danguj šviečia žvaigždės. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m. Trakiškėse. Jonas Pajaujis g. 1928 m.

sb, punskas.pl

Pajaujai