Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sveikinimas

Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės kalba, pasakyta per Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą Punske 2015 m. kovo 15 dieną.

sb, punskas.pl

auksute