Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos iškilmės Punske

skelbimas_marija_ausros

 

Lapkričio 16 d. (šeštadienis) Punsko bažnyčioje vyks

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos iškilmės.

14 val. bus atnašaujamos šv. Mišios už šeimas, vaikus ir jaunimą.

Po šv. Mišių – Rožančiaus malda.

Šv. Mišias aukos svečias iš Lietuvos – kunigas Alionidas Budrius.