Punsko valsčiuje

 2016 metų pabaigoje Punsko valsčiuje buvo įregistruota 4313 gyventojų, tarp jų 2159 vyrai, 2154 moterys. Punsko miestelyje gyveno 1222 žmonės. Per porą metų punskiečių sumažėjo keliais procentais. 2013 metų pabaigoje buvo įregistruoti 4 392 gyventojai, tarp jų 2186 vyrai, 2206 moterys. Punsko miestelyje gyveno 1217 žmonių. 2016 metais mirė 56  žmonės: 31 vyras, 25 moterys (2013 …

Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė

LIETUVOS KARIUOMENĖS KAUNO ĮGULOS  KARININKŲ RAMOVĖ (Adomo Mickevičiaus g. 19, Kaunas) Prof. Onos Voverienės knygos „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“ pristatymų aptarimas Gruodžio 15 d. (ketvirtadienį) 13.00 val.   Knygos pristatymų grupės pranešėjai: Prof. Ona Voverienė, laikr. „Karštas komentaras“ redaktorė Giedrė Gorienė, leidyklos „Trys žvaigždutės“ redaktorius Jeronimas Laucius, NVO „Lietuvos atminties keliai“ pirmininkas Vytautas Anušauskas, istorikas Mykolas Fedaravičius, laikr. …

Muzikos įrašų kolekcija

Jau daugiau nei pusė milijono – tiek įvairiausių garsų ir muzikos įrašų sukaupta kolekcijoje, kuri visiems prieinama europeana.eu portale. Per pastaruosius trejus metus, vykdant Europos Komisijos ir „Europeana Sounds“ konsorciumo finansuojamą projektą „Europeana Sounds“, šis archyvas buvo smarkiai išplėstas. Į jį pateko ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos surinkti 10 tūkst. garso įrašų, atspindinčių mūsų …

Pagerbti Lietuvos savanoriai

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius Vėlinių išvakarėse aplankė Berznyke ir Seinuose palaidotų Lietuvos savanorių, žuvusių 1919-1920 m. kovose dėl Seinų krašto, kapus. Karių kapai papuošti vainikais, uždegtos žvakutės.     Konsulato vadovas pagerbė taip pat Seinuose palaidoto lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą. http://consulate-sejny.mfa.lt/    

Murinai

Punsko kaimi gyveno Murinai iki 1941 metų. Kukli sodybėlė pakrantėj už Sinkevičų pievos, o pasukus nuo vieškelio, kur aina link Kalinavo, Vaičuliškių. Invažavus šitan vieškelin buvo pyrmas pasukimas in ciesį – pas Kazį Janušavičų, toliau pavažavus in dešinį suka kelukas in mus, Tumelius, o in kairį kelukas laidosi nuo stataus kalnuko in Sinkevičų Kastantų, ir …

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo metinių minėjimas

2016 m. lapkričio 4 d. 12.00 val. Seinų vyskupų rūmuose vyks Seinų „Šaltinio“ spaustuvės 110-ųjų įkūrimo metinių minėjimas. Programoje: Proginės ekspozicijos pristatymas Pranešimus skaitys Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys ir Balstogės universiteto prof. hab. dr. Krzysztof Buchowski Diskusija Organizatoriai: LR konsulatas Seinuose Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose Seinų Švč. Mergelės Marijos apsilankymo …

Druskininkų ruduo 2016

2016 m. spalio 5–10 d. Lietuvoje vyko XXVII tarptautinis literatūros festivalis Poetinis Druskininkų ruduo 2016. Poezijos šventė prasidėjo Poetinio Druskininkų rudens almanacho pristatymu Vilniaus knygyne „MintVinetu“. Festivalio metu buvo atidaryta keletas parodų: Petro Rakštiko grafikos paroda Bamba 2, šaržų ekspozicija „Rašytojų veidai“, Ričardo Šileikos paroda „Žymenys“, Gvido Latako paroda „Riterio sapnas“. Per kelias dienas surengta …

Tradicija, žadinanti atmintį

Saulėtą spalio 1 dieną Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos „Vidupio“ kaimų bendruomenė, vadovaujama iniciatyvaus pirmininko Alfonso Vitkausko, surengė jaudinančią tradicinę šventę, kurios metu 131-ojo gimtadienio proga deramai pagerbtas kraštietis, tarpukario Lietuvos dvasininkas ir politikas, žemės ūkio ministras, prelatas Mykolas Krupavičius (1885-10-01–1970-12-04), kiti krašto šviesuoliai, palydėta vasara. Prie įvairiomis spalvomis pleškančių jurginų gyvatvorės puikuojasi ūkininko Sigito Karaliaus …

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija priima siūlymus kandidatų Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti

Siūlyti kūrėją, kuris turėtų gauti Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją, gali visi juridiniai asmenys (registruoti Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse, trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai) Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą premijai gauti už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius septynerius metus, …

Profesinės mokyklos Lietuvoje yra labai populiarios

Kaip praneša Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyrius, mokymąsi Lietuvos profesinėse mokyklose jau yra pasirinkę daugiau nei 9,2 tūkst. mokinių, t. y. per 700 daugiau nei pernai. LR švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė tikina, kad stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas skaičius palaipsniui mažėja, o auga norinčiųjų mokytis profesinėse mokyklose. Jaunimas dažniausiai renkasi …

Lenkijoje valstybės istorijos šmeižikai bus baudžiami!

Jei Lietuvoje būtų toks įstatymas, tai R. Vanagaitė, D. Katzas ir visa jo šutvė jau sėdėtų Pravieniškėse. Šią savaitę Lenkijos Vyriausybė pritarė teisingumo ministro pateiktam Nacionalinės atminties instituto (IPN) įstatymo pakeitimo projektui. Pakeitime numatoma įvesti baudžiamąją atsakomybę fiziniams ir juridiniams asmenims už šmeižto Lenkijos [valstybės ir tautos] atžvilgiu platinimą.  Tarp kitko, už kai kurių etninių …

XI tarptautinis folkloro festivalis (1 d.). „Alna“

Rugpjūčio 15 dieną Punsko bažnyčios aikštėje vyko XI tarptautinis folkloro festivalis „Auskim, sesutės, abrūsus“. Šių metų festivalyje dalyvavo folkloro ansamblis „Alna“ (vad. Vytautas Batvinskas), etnografinis ansamblis „Gimtinė“ (meno vadovė Angelė Bapkauskienė), LLEKD vaikų kapela „Šalcinukas“, Punsko sutartinių giedotojos „Saulalės“ (vad. Angelė Bapkauskienė), Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė” (vad. Laima Purlienė) bei Kaišiadorių jaunimo folkloro ansamblis …

Jurgita Stankauskaitė. Pats laikas susipažinti su „Gertrūda“

Šitą straipsnį ruošiausi rašyti jau tada, kai „Gertrūdos“ knyga laukė skaitytojų, kai nebuvo aišku, ar iš viso bus išleista. Šiandien „Gertrūdos“ komiksą jau galima įsigyti knygynuose! Iš pirmo sakinio nieko nesupratote? Jūsų vietoje ir aš padėčiau klaustuką. Kas yra „Gertrūda“? Tai Gerdos Jord komiksų knygos pavadinimas. Komiksas arba grafinė novelė išleista šių metų vasarą. Autorė …