Banglenči? varžybos Vilniuje

2011 m. balandžio 12 d., Vilnius.  Ateinant? šeštadien?, balandžio 16 dieną, ?Vichy? vandens parke Vilniuje stipriausieji m?s? šalies j?gos aitvar? virtuozai gyvai dalinsis ?sp?džiais apie pra?jusią savaitę Norvegijoje vykusias tarptautines žiemos j?gos aitvar? varžybas ?Red Bull Ragnarok 2011?, kuriose dalyvavo per 240 paj?giausi? pasaulio sportinink? iš 22 valstybi?.

Šalies rinktinei atstovavo Lietuvos 2011 met? žiemos j?gos aitvar? čempionato (?Snow Kite Grand Prix 2011?) maratono ir kurso rungči? nacionalinis nugal?tojas, 39 m. vilnietis Art?ras Morauskas, kli?či? ruožo ? 38 m. neringiškis Art?ras Gudauskas, taip pat čempionato organizatorius, Vš? ?Ekstremalus sportas? atstovas, 35 met? kaunietis Eduardas Silva. Š? šeštadien? ?Vichy? parke nuo 18.30 valandos vyks 2011 met? žiemos j?gos aitvar? ir burlenči? sezono uždarymas (?Extreme-Sports Sea Zone Party?), kur bus rodomas filmas apie Haugastol plokštikaln?je vykusias pasaulines ?Red Bull Ragnarok 2011? varžybas.

Bendroje snieglenči? ?skaitoje A. Gudauskas už?m? 20-ąją, E. Silva ? 30-ąją vietas. A. Morausko rezultatai liko ne?skaityti d?l nesuveikusio elektroninio žymeklio. ?Gaila, kad d?l technini? kli?či? nebuvo ?skaitytas m?s? komandos priekyje čiuožęs A. Morauskas?, – teigia E. Silva. Anot jo, organizatoriai ketina perži?r?ti vaizdo ?rašus bei fotomedžiagą ir dar patikslinti rezultatus. ?Tikimasi, kad A. Morauskas tur?t? patekti ? pasaulio stipriausi?j? dešimtuką?, ? ?sitikinęs E. Silva.

?Tai ? sunkiausios ir daugiausia ištverm?s reikalaujančios žiemos j?gos aitvar? varžybos pasaulyje. Kovojama ne tik su priešininkais, bet ir su savimi. Ne visuomet gelb?jo taktikos pasirinkimas, nes varžyb? vietov? yra išskirtin?: sunku apr?pti akimis, pasižymi ak? r?žiančia plyna baltuma, tirštu r?ku, debesimis ir nematomomis kli?timis, plytinčiomis reljefe. Nieko panašaus n?ra Lietuvoje, tokios sąlygos yra tik tokiose plokštikaln?se, – sako E. Silva. ? Šis gamtos reiškinys yra apibr?žtas net varžyb? reglamente, kur teigiama, kad atsiradus aklinai baltumai, čiuožti nebegalima. Iš esm?s tai ? nežemiškos ir pragariškos sąlygos. Norveg? sportininkai šiuo atveju turi privalum?, nes gerai paž?sta vietovę?.

?Tokioje kalnuotoje vietoje yra specifin?s sąlygos, tad patirtis šiose varžybose yra itin svarbi ir vertinga. Šios varžybos parod?, kad m?s? pasirengimo lygis yra aukštas, su pasaulyje stipriausiaisiais galime varžytis petys ? pet? ir nugal?ti?, – teigia A. Morauskas.

Anot E. Silvos, ?Red Bull Ragnarok 2011? varžybos buvo paskutinis žiemos sąlyg? išbandymas sportininkams. Šeštadienio renginiu bus tradiciškai išlyd?ta žiema bei atidarytas ?šlapiasis?, vasaros j?gos aitvar? ir burlenči? sezonas.

Robertas Gradauskas, Vš? ?Ekstremalus sportas? atstovas ir teis?jas, apžvelgdamas ši? met? žiemos burlenči? sezoną, teigia, kad jis š?met buvo itin rezultatyvus. ?Pasaulio ledrogi? čempionate Suomijoje ir Europos ledrogi? taur?s varžybose (WWEC) lietuviai (Giedrius Liutkus ir Andrius Šliuburys) iškovojo antrąsias ir trečiąsias vietas. Kaunietis 34 met? G. Liutkus pagerino greičio ledrog?mis rekordą ir šiuo metu yra vienas greičiausi? buriuotoj? ant ledo pasaulyje?, – sako R. Gradauskas.

Vasaros sezono atidarymo renginio metu vyks ?smagiosios? banglenči? varžybos. Visi, norintys išbandyti j?gas ant dirbtin?s bangos, kviečiami su savim tur?ti banglentes. Rengin? organizuoja ?Vichy? vandens parkas kartu su Vš? ?Ekstremalus sportas?, rengin? remia UAB ?Wake Republic?.

?Vichy? vandens parko balandžio 16-osios ?Extreme-Sports Sea Zone Party? renginio programoje: 18.30 ? oficialus 2011 m. j?gos aitvar? ir burlenči? sezono uždarymas; 19.00 ? ?Smagiosios? banglenči? varžybos (dalyvi? registracija nuo 18.40); nuo 20.30 ? dalyvi? ?sp?džiai ir filmas ?Red Bull Ragnarok 2011 lietuvi? akimis?.

Žiniasklaidos atstov? d?mesiui! Iki balandžio 15 dienos (15 val.) užsiregistravę žiniasklaidos atstovai ? vandens parką bus ?leidžiami nemokamai. Registruokit?s atsi?sdami savo vardą, pavardę, leidinio/kanalo pavadinimą bei nurodydami temą laiške ?Vichy? el. paštu: media@extreme-sports.lt

Papildomi šaltiniai apie ?Red Bull Ragnarok 2011?

?Red Bull Ragnarok 2011? organizatori? filmuotas reportažas:

http://www.redbull.no/cs/Satellite/no_NO/Video/Ragnarok-treffer-vidda-igjen–021242989779003

?Red Bull Ragnarok 2011? varžyb? nuotraukos: http://images.redbullcontentpool.com/Photofiles/PhotofilesModule/ShowShootingImages?shootingID=1300899798753-420000448 (šaltinis: Red Bull Content Pool)

Apie Vš? ?Ekstremalus sportas?

Viešoji ?staiga ?Ekstremalus sportas?, vienijanti teis?jus, sertifikuotus instruktorius ir žinomus šalies sportininkus, siekia populiarinti ekstremalaus sporto šakas Lietuvoje, ypatingą d?mes? skiriant sportin?s veiklos standart? k?rimui ir jaunimo laisvalaikio užimtumui skatinti. Sukaupusi didelę patirt? ir žinias, kasmet šalyje organizuoja Lietuvos ir Europos vasaros bei žiemos burlenči? ir j?gos aitvar? čempionatus. Taip pat rengia vasaros buriavimo stovyklas vaikams ir paaugliams, nemokamas savaitines vasaros stovyklas banglenči?, burlenči? bei j?gos aitvar? sporto pradedantiesiems (?Surf Camp?, ?Windsurf Camp?, ?Kite Camp?) ir saugaus j? mokymosi kursus. Organizacija per šešerius savo gyvavimo metus ne tik išugd? b?r? sportinink? ekstremal?, nauj? entuziast? bei m?g?j?, bet ir pakeit? daugelio žmoni? gyvenimo b?dą. Daugiau informacijos: www.extreme-sports.lt

Išsamesn? informacija žurnalistams:

Daiva Bumblyt?, Vš? ?Ekstremalus sportas? atstov? spaudai, +370 686 23240,

media@extreme-sports.lt, www.extreme-sports.lt