Sutelktomis jėgomis prieš šapokinę Lietuvos istoriją (I dalis)

Jau grei­tai su­kaks me­tai, kai bai­gian­tis pa­sku­ti­niam 2012 m. va­sa­ros mė­ne­siui Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je su di­džiu­le pom­pa bu­vo pri­sta­ty­ta jos už­sa­ky­mu Al­fon­so Ei­din­to, Alf­re­do Bumb­laus­ko, An­ta­no Ku­la­kaus­ko ir Min­dau­go Ta­mo­šai­čio par­ašy­ta „Lie­tu­vos is­to­ri­ja“.  Kny­ga vė­liau iš­vers­ta į še­šias di­džią­sias už­sie­nio kal­bas. Ma­tyt, įžvelg­da­mi šių is­to­ri­kų dva­si­nių nuo­sta­tų ar­tu­mą liūd­nai pa­gar­sė­ju­siems prieš­ka­rio vei­kė­jams, in­ter­nau­tai ne­tru­ko kny­gos …

Apie komunalinių atliekų surinkimo sistemą

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Punsko valsčiuje galioja nauja komunalinių atliekų surinkimo sistema. Punsko valsčius padalintas į du rajonus, iš kurių tam tikromis mėnesių dienomis bus paimamos atliekos.  I rajonas: Burokai, Giluišiai, Kalinavas, Kampuočiai, Kreivėnai, Ožkiniai, Punskas (gatvės), Punskas (kaimas), Pristavonys, Šlynakiemis, Šaltėnai, Trakiškės, Trumpalis, Vaičiuliškės, Valinčiai  Čia nerūšiuotos, sumaišytos atliekos (tamsiuose konteineriuose) bus …

Ačiū, gerbiami Aldona ir Remigijau!

 Šių metų birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje buvo įteikti diplomai dr. Aldonos Gaškienės ir dr. Remigijaus Gaškos remiamiems studentams. Mecenatai parėmė 46 bakalaurantus, 24 jų baigė magistrantūros studijas. Šiemet diplomus atsiėmė paskutinės – devintosios laidos absolventės: Jurgita Ruzgienė (švietimo vadyba), Monika Kutylo (žurnalistika ir medijų analizė), Laura Vaznelytė (taikomoji matematika) ir Asta …

Išpuolis Punske – apgailėtinas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sekmadienį pasmerkė išpuolį Lenkijos Punsko valsčiuje, kur dažais vėl buvo užteplioti lietuviški užrašai. „Tokio pobūdžio aktai yra apgailėtini. Tikiuosi, kad Lenkijos policija kruopščiai ištirs“, – sakė ministras. Birželio 29-30 naktį Punsko valsčiuje Punsko valsčiuje užtepliotos 5 dvikalbės lentos. Punsko valsčiaus vadovas mano, kad tai suplanuotas lenkų nacionalistų išpuolis prieš …

„Laimės dobilo vaikams“ iš Punsko – VDU diplomai

Birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune buvo įteikti diplomai iš Punsko kilusiems absolventams, kurių studijas parėmė ir stipendijomis finansavo mecenatai dr. Aldona Gaškienė ir dr. Remigijus Gaška. Punske, visai šalia sienos su Lietuva įsikūrusiame Lenkijos miestelyje, daugelis gyventojų laiko save lietuviais ir siekia išsaugoti tautiškumą. Ilgamečiai lietuvybės puoselėtojai A. ir R. Gaškos jau dvylika …

Kas mums ta kalba, kam mums tos pavardės?

Laikas spaudžia Lietuvą. Iki liepos 1 dienos – pirmininkavimo ES tarybai pradžios – ir Seimo pavasario sesijos pabaigos pasižadėta priimti visą paketą LLRA atstovų siūlomų mažumų teises užtikrinančių įstatymo projektų. Kad pirmininkaujanti Lietuva prieš visą Europą neapsijuoktų.  Apie šiuos valstybinės kalbos statusui grasančius projektus su aiškiu nerimu jau užsiminė ir prezidentė savo metiniame pranešime: „valdančiosios …

A. Butkus. Kol keliam Baltijos šalių vėliavas

Birželio 7 d. „Kauno dienoje“ paskelbtas straipsnis „Tautinių mažumų įstatymas – lyg karšta bulvė“, kuriame neatsistebima, kodėl, „užuot sprendus problemą iš esmės, Tautinių mažumų projektas ir toliau voliojamas ministerijų stačiuose“. „Iš esmės“, pasak straipsnio, reiškia įteisinti Lietuvos piliečių nelietuvišką asmenvardžių rašybą dokumentuose, taip pat leisti dubliuoti lenkiškai ar rusiškai Lietuvos Respublikos vietovardžius tose Lietuvos vietovėse, kur, …

Pasaulio pabaiga yra dabar

 Portalo punskas.pl redaktorius Sigitas Birgelis kalbina rašytoją, teatro ir kino režisierių Vytautą V. Landsbergį. Sigitas Birgelis: Visiems įdomu, ar garsiojo tėvo pavardė padėjo Tau karjeroje, ar trukdė? Vytautas V. Landsbergis: Pirmiausia noriu pasakyti, kad savo tėvuką labai myliu ir didžiuojuosi juo dėl to, ką jis padarė, ką daro. Skauda kartais, kai matau, kad galėjo padaryti …

“Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių”

“Baladės apie poetą Justiną Marcinkevičių” autorių Sigitą Birgelį kalbina Marytė Malinauskienė.  Marytė Malinauskienė: Sigitai, prieš dvejus metus matėme Tavo “Baladės apie poetą Justiną Marcinkevičių” premjerą. Man įdomu, koks šio filmo likimas?  Sigitas Birgelis: „Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių“ tai mano antras tokio pobūdžio (galima sakyti) pilno metražo filmas. Esu sukūręs dar keletą trumpų lyrinių filmukų, …

Koncertas Motinos dienai Punske

2013 metų gegužės 4 d. (šeštadienį) ir gegužės 5 d. (sekmadienį) Punsko LKN vyko „Jotvos“ sambūrio koncertas „Baltai Andajai bunda“, skirtas Motinos dienai. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažo. sb, punskas.pl

Ką pasakytų Albinas Žukauskas?

Ką pasakytų poetas Albinas Žukauskas, jeigu gyventų? Gal nieko nepasakytų, gal pabaksnotų pirštu sau į smilkinį, kad jo tėvynainiai XXI a. pradžioje savo rankomis uždarinėja paskutines Punsko valsčiaus lietuviškas mokyklas, gal lenkų valdžią koneveiktų? Gal garsusis bubeliokas susimąstytų, kodėl mokyklų lietuvių dėstomąja kalba finansavimas yra toks, kad reikia jas uždaryti, jei jų išlaikymas valstybei yra, …

Vienas šviesmetis be tavęs

Skleidžia sparnus auksinis ruduo ir kyla į gruodį, mūsų gyvenimo gruodį. Gimtinės medžiuose atšiauri viešpatauja tyla. Kviečiame pasižiūrėti poetinės videoimpresijos ir dar kartą prisiminti į užmarštį nugužėjusius rudens spalvų blyksnius. Žodžiai Sigito Birgelio. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Vienas šviesmetis be tavęs (Haiku impresijos) Kas tave lies …

Saugus internetas: Pilni sandėliai

Kaip nereikia naudotis internetu ir kokios gali būti to pasekmės, įsitikinsite apžiūrėję Punsko Dariaus ir Girėno bibliotekos ir 6 klasės mokinių parengtą filmą apie saugų internetą. Būki budrus. Niekad nežinia, kas yra „anoje pusėje“. Būki išrankus. Naudokis tik patikimais šaltiniais. Nepasiduok provokacijoms: – nuorodoms į netikras svetaines, – loterijoms, – netikėk nelauktais laimėjimais… Būki atidus. …

Jurgis Milančius – knygnešys, daraktorius, vaistininkas, gimęs Navinykuose

Jurgis Milančius gimė 1869 m. balandžio 18 d. Navinykų kaime, Punsko valsčiuje. Šiuo metu toje sodyboje gyvena Algis Milončius su šeima. Ji yra Navinykų antrosios linijos šiaurinėje dalyje, prie pat Agurkių kaimo ribos. Kitoje pusėje kelio pastatytas kryžius Lietuvos kariuomenės savanoriams, kurio autorius – Antanas Milončius. Būdamas 11 metų (1880 m.), Jurgis mokėsi Punsko pradinėje …