Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena – minima Seinuose

1918 m. lapkričio 23 d. Lietuvos ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras A. Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo buvo įkurta Apsaugos Taryba ir įsakyta pradėti formuoti pirmąjį Lietuvos kariuomenės pulką. Ši data laikoma oficialia Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena. Tą dieną pagerbiami Lietuvos kariai bei prisimenami visi tie, kurie galvas paguldė už Tėvynę. …

Petras Maksimavičius: Atsargiai! Informacinio karo metu padarytos žaizdos gyja lėtai…

„Turi teisę tylėti. Viskas, ką pasakysi, gali būti panaudota prieš tave“, – šią frazę ne kartą esame girdėję amerikiečių Holivudo filmuose. Paprastai ją išsakydavo filmo pabaigoje didvyriški policininkai arba prokurorai, kai po ilgų persekiojimų pavykdavo sučiupti nusikaltėlį, kuris netikėtai užkluptas net nebandydavo priešintis. Prieš kelerius metus dviejų komisijų posėdyje Lenkijos Seime buvo svarstomi Lenkijos lietuvių …

Tarp sacrum ir profanum

Lenkijoje minint Gegužės 3-iosios (1791 m.) konstitucijos paskelbimo jubiliejų, Seinų sinagogoje Lietuvos ir Lenkijos humanitarai, rašytojai, menininkai rinkosi į pirmąjį Kaimynų dialogo forumą, kuris pavadintas „Lietuva-Lenkija-Europa“. Susitikimą surengė LR konsulatas Seinuose, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas Kaune bei Seinuose veikiantis fondas „Pogranicze“. Pradėdamas renginį „Pogranicze“ centro vadovas Kšištofas Čiževskis (Krzysztof Czyżewski) pabrėžė, kad lenkų ir lietuvių …

Petras Maksimavičius. O jeigu mums būtų tekę tada gyventi Seinuose?

Akivaizdu, kad 1918 metų vasario 16 dieną paskelbus nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ne baigėsi, o tik prasidėjo tikrieji valstybingumo atkūrimo ir ypač jo įtvirtinimo darbai. Apie tai, koks tai buvo sudėtingas laikotarpis, rašė ne vienas istorikas ir publicistas. Parašyta daugybė straipsnių, mokslinių darbų, surengta konferencijų. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas daugiau ar mažiau palietė kiekvieną lietuvį, …

Živilė Makauskienė. „Pro Patria“ sukurta tarnauti Tautai ir valstybei

„Aušra“: Kas yra „Pro Patria“? Visuomeninė organizacija, judėjimas ar politinės partijos užuomazga? Kas dalyvauja jos veikloje, kokie yra tikslai ir veiklos būdai?  Vytautas Sinica (V. S.): Nors neįprastas, bet čia išties tinka žodis „sambūris“, nes į „Pro Patria“, pritardami jos atspirties tašku tapusiam kreipimuisi, susibūrė katalikiškus moralės principus pripažįstantis ir Vasario 16-osios projektui – moderniai …

Petras Maksimavičius. „Lietuviai“

Baigiantis 2013 metams Lenkijos Seimo užsakymu buvo parengta ir išleista 226 psl. knyga „Lietuviai“. Tai ne pirmas Lenkijos Seimo leidinys apie Lenkijos tautines mažumas. Ligi šiol jau išleistos knygos apie Lenkijoje gyvenančius baltarusius, čekus, lemkus bei karaimus. Knyga padalinta į tris dalis. Pirmoje rašoma apie lietuvius Lenkijoje, t. y. apie jų organizacinę struktūrą, skaičių, švietimą, …

„Perlas” už “Napoleoną”

Ką reikia padaryti, kokiu keliu eiti, kad pasisektų įgyvendinti pasirinktus tikslus? Galbūt reikia atsirasti tam tikroje vietoje, tam tikru laiku. Gal turėti laimės? Gal siekti žinių aukštosiose mokyklose, universitetuose? Specializuotis kitose šalyse? Keliauti?.. Tikrai žinia tiktai viena: reikia įdėti daug pastangų ir darbo, ir reikia būti kantriam. Augindami šiais laikais vaikus, norėtumėm, kad jie baigtų …

Posėdžiavo Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija posėdžiavo lapkričio 12–15 dienomis Vilniuje, Seimo rūmuose. Komisijos darbotvarkėje buvo ir klausimų, aktualių užsienio lietuviams, tačiau ši komisija nevengia temų, kurios itin svarbios Lietuvos vidaus gyvenimui. Pasak komisijos narių, Lietuvos vidaus klausimai visą laiką aktualūs užsienio lietuviams net tuo, kad tėvynės aktualijos dažnai lemia emigracijos mastą. Sakykim, …

„Ši Seinijos žemė ir Seinų miestas priklauso Jums – lietuviams ir lenkams“

Ne kartą teko girdėti nuomonę, kad Seinų lietuviai, saugodami savo tautinę tapatybę, stengiasi gyventi uždaroje bendruomenėje, nesiintegruoja į plačiosios visuomenės gyvenimą, nedalyvauja jos visuomeniniame, politiniame, religiniame ar kultūriniame gyvenime. O tai priveda prie įvairių problemų ir nesutarimų. Tarkim, jeigu lietuvių bendruomenės vadovai dažniau užsuktų į Seinų miesto vadovo kabinetą ir profilaktiškai nusilenktų (tai nieko papildomai …

Mūsų patirtys, mūsų atramos

(Pranešimas skaitytas 2013-10-12 d. konferencijoje Seinuose)  Sudėtinga kalbėti apie lietuvybę. Supratau, kad gyvenant šiame krašte negalimi kompromisai ar improvizavimas kalbant apie lietuvybę. Tai lemia aplinkybės ir sąlygos, kuriomis mums tenka gyventi. Kaip pastebėjote, tiek vakar, tiek šiandien jūsų pasiklausyti susirinko nedaug šio krašto lietuvių. Manau, kad tai atsitiko todėl, kad vieni anksčiau, kiti vėliau pradėjo …

Lituanistika, kurianti krašto tapatybę

(Pranešimas skaitytas 2013-10-12 d. konferencijoje Seinuose) Kraštą, apie kurį kalbėsiu, gal geriausiai tiktų pavadinti Seinija. Nors dar prieš kokį aštuoniasdešimtmetį ši sąvoka nebūtų įvardijusi visų kompaktiškai lietuvių gyvenamų plotų Lenkijos teritorijoje, dabar jos visiškai pakanka. Suvalkų, Vižainio teritorijoje čiabuviai lietuviai jau bemaž visiškai „ištirpo“. Dabar plotai, kur nuo senų laikų gyvena dar nesulenkėję lietuviai, telpa …

Lenkijos lietuviai kreipėsi į Apaštališkąjį Nuncijų Lenkijoje

 Artėjant Vėlinėms ir galvojant apie mirusiųjų bei žuvusiųjų atminimą Lenkijos lietuvių bendruomenė, Lenkijos lietuvių draugija ir Šv. Kazimiero draugija kreipėsi į Apaštališkąjį Nuncijų Lenkijoje, prašydamos, kad jis susidomėtų tuo, kas vyksta Berznyko kapinėse, kad nebūtų niekinamas čia palaidotų karių atminimas bei skatinama tautinė nesantaika. Prašė taip pat padėti lietuvių bendruomenei atgauti savo orumą. Pasak laiško …

Balstogė siekia tapti „vartais į Rytus“

 Spalio 13 d. devynių universitetų atstovai pasirašė susitarimą steigti Paribio universitetų tinklą. Balstogės universiteto iniciatyvą parėmė kaimyninės Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos aukštosios mokyklos: Kaliningrado Baltijos federalinis I. Kanto universitetas, Baranovičių valstybinis universitetas, Bresto valstybinis A. Puškino universitetas, Gardino J. Kupalos valstybinis universitetas, Lvovo nacionalinis I. Franko universitetas, Ternopolio nacionalinis ekonomikos universitetas, Voronežo valstybinis universitetas …