„Mes ne patriotai, mes nacionalistai“

Romano Dmovskio (Roman Dmowski, 1864–1939) idėjos sugrįžta. Tiems, kas nesidomi politika ar istorija, priminsiu, kad šis asmuo vaidino svarbų vaidmenį formuojant tarpukario Lenkijos vidaus ir užsienio politiką. Pagarsėjo radikaliomis idėjomis. Laikomas pagrindiniu lenkų nacionalizmo ideologu. Lietuviai 1918 m., anot Dmovskio, buvo visai nesubrendę savarankiškam valstybingumui, todėl jis siekė Lietuvą prijungti prie Lenkijos, siūlė imtis griežtų …

Privati lietuvybė

Su diskriminacijos apraiškomis asmeniškai nesusidūrė 73 procentai Lietuvos lenkų ir 86 proc. Lenkijos lietuvių – atskleidė per­nai at­li­kta apklausa. Tyrimą „Lie­tu­vių ir len­kų san­ty­kiai: tie­sos, pra­ma­nai, in­terp­re­ta­cijos“ Len­ki­jos vie­šų­jų rei­ka­lų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu pernai atliko bend­ro­vė TNS Pols­ka, Lie­tu­vo­je – bend­ro­vė TNS LT. Susimąstyti dėl lietuvybės ir su ja tapatinamų vertybių hierarchijos suvokimo verčia tai, kad …

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla Navinykuose ar Navinykų „Žiburys“ – Seinų filialas

Gegužės 27 d. Seinų „Lietuvių namuose“ posėdžiavo Lenkijos lietuvių draugijos valdyba. Be kitų aktualių reikalų, aptarta Lenkijos lietuvių švietimo padėtis. Algirdas Vaicekauskas išsakė susirūpinimą, kad per 14 metų, kai jis yra Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas, pirmą kartą jam taikosi matyti, kad priimant Lenkijos lietuviams svarbius sprendimus visiškai nebūtų atsižvelgta į lietuvių organizacijų nuomonę. Kovo 17 …

Petras Maksimavičius. Slaptieji agentai: „Kantrus“, „Gailestingas“, „Brolis“. KGB

Kai 1981 m. gruodžio 13 d. generolas Jaruzelskis (Jaruzelski) įvedė Lenkijoje karo padėtį, Lenkijos pasienyje esančiuose sovietiniuose kariniuose daliniuose ir kitose „jėgos struktūrose“ buvo paskelbta aukščiausioji kovinė parengtis, suderinti ryšio dažniai, išdalintos dujokaukės, maisto atsargos, koviniai šoviniai. Tankų varikliai buvo šildomi jau kelias naktis anksčiau. Daugelis atsimename, kokia snieginga ir šalta buvo 1981/82 metų žiema. …

Petras Maksimavičius: Du skirtingi pasauliai. O tu kuriame gyveni?

  Kartais susidaro įspūdis, kad gyvename skirtinguose pasauliuose. Tuos pačius reiškinius vertiname diametraliai kitaip, kalbame apie tą patį kitais žodžiais, nerandame bendro vardiklio. Kyla klausimas, ar tai mes nesugebame ir nenorime suvokti realios bendruomenės padėties, ar kas nors iš išorės profesionaliai prie tos sumaišties kėlimo prisideda. O gal tai grynai kiekvienam žmogui būdingos savybės, kai …

„Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“

Lietuviškai išleista patobulinta V. Landsbergio ir M. Maškievičiaus knyga „Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“  Knyga apie Lietuvos ir Lenkijos santykius „Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“ turi du autorius – tai Europos Parlamento narys iš Lietuvos Vytautas Landsbergis ir lenkų diplomatas Mariušas Maškievičius (Mariusz Maszkiewicz). Jųdviejų pokalbiai, vykę 2009 metais, suguldyti į minėtą leidinį. Ši knyga prieš pusantrų …

Petras Maksimavičius: „Katinėlis pabėgo. Mes ieškome katinėlio“

„Ateina, ateina, ateina nacionalistai“ – kovo 9 d. žygiuodami Poznanės centrine gatve skandavo keli šimtai žmonių. Daugelis jų stengėsi slėpti savo veidus šalikais ar skarelėmis. Mitingo metu skųstasi neryžtinga valdžia, tautinių vertybių nuosmukiu, Europos Sąjungos institucijų kišimusi į Lenkijos reikalus, policijos išplėstomis teisėmis. Eisenos dalyviai aiškiai demonstravo neigiamą nusiteikimą kairiųjų pažiūrų politikų ir mažumų atžvilgiu. …

Lenkijos lietuvių draugija nori dalyvauti sprendžiant lietuvių klausimus

Kovo 17 d. Seinų „Lietuvių namuose“ įvyko Lenkijos lietuvių draugijos tarybos posėdis. Jo metu išklausyta LLD dalykinės veiklos ataskaita, patvirtintas LLD 2012 metų balansas bei kontrolės komisijos pranešimas. Diskutuota apie dabartinę Lenkijos lietuvių padėtį. Draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas pastebėjo, kad visuomenė darosi vis pasyvesnė, vis rečiau atsiranda jaunų žmonių, kurie norėtų aktyviai įsitraukti į visuomeninį …

Absurdum in quidem est

„Lietuviai veikėjai blogi!“ – iš sakyklos 1978 metais (ir ne tik tais) šaukė Seinų parapijos klebonas. Aš tai to klebono beveik neatsimenu, tik tėvai apie jį man pasakodavo. Dabar tuos laikus primena Seinų bazilikoje kabanti lentelė – parapijiečių dėkingumui už klebono nuveiktus darbus išreikšti. „Lietuviai veikėjai griauna parapiją. Jie elgiasi begėdiškai, mūsų neklauso“, – mėgdavo …

Iki paskutinio kantrybės lašo įsitvirtinti Lietuvoje

– Sąmoningas, mąstantis ir valstybę mylintis jaunimas iki paskutinio kantrybės lašo bandys įsitvirtinti čia ir neemigruos. Nesu darvinistas, nemanau, kad kiekvienas gavo, ko nusipelnęs, ir jei yra tikrai vertas darbo ir gero gyvenimo, tai jį susikuria. Tačiau galimybių yra visose srityse, vienose daugiau nei kitose. Tad asmeninį gyvenimą taip pat lengviau ar sunkiau, bet galima …

Gal pakalbėkime apie kalbą?

Ką galime pasakyti apie kalbą? Lyg ir suprantame, kad ji labai reikšminga mūsų gyvenime. Kalba – tai žmonių bendravimo priemonė, kuria palaikome ryšį su draugais, artimaisiais ir kt. Galime kalbėti ilgai ir nuobodžiai, bet yra dar vienas svarbus dalykas, kuriam skiriame mažiau dėmesio (arba visiškai jo neskiriame). Ar žinote, kas yra kalbos kultūra? Pasvarstykime. Žemėje …

„Broliai lietuviai, padėkite“

Iš anksto noriu kai ką nuraminti, mat straipsnio pavadinimas nedaug susijęs su pastaruoju metu linksniuojamomis Lenkijos lietuvių tautinės mažumos problemomis. Į „brolius lietuvius“ neseniai kreipėsi Suvalkų miesto prezidentas Česlavas Renkievičius (Czesław Renkiewicz), ieškodamas Lietuvoje užtarimo sprendžiant Suvalkų miesto aplinkkelio tiesimo klausimą. Lenkijos politikų užuominos, kad Via Balticos tiesimą teks atidėti vėlesniam, kol kas neapibrėžtam, laikui, …

Žmogaus gyvenimo prasmė kažkur labai labai giliai paslėpta*

„Aušra“: Jūs buvote drąsus žmogus tada, kai pradėjote savo kovą dėl Lietuvos laisvės, kai už tai grėsė fizinis susidorojimas, kalėjimas, tremtis. Esate drąsus ir dabar. Kalbėdamas Lietuvos parlamente sausio 13-ąją, kai Jums buvo teikiama Laisvės premija, pasakėte daug karčios tiesos, kuri galėjo nepatikti visuomenės autoritetams. Nes ėjimas prieš srovę ir kitokios nei vyraujančios nuomonės reiškimas …

Apie tai, kaip L. Linkevičius buvo Seinuose

Vasario 6–7 dienomis oficialaus vizito atvykęs Lietuvos užsienio reikalų ministras net du kartus susitiko su Lenkijos lietuvių bendruomene. Skaitant žiniasklaidą galima būtų pamanyti, kad nei vienas politikas net tiek dėmesio Lenkijos lietuviams nėra skyręs kaip šis ministras, vykdamas gerinti santykių su Lenkija. Pirmiausia su Lenkijos lietuvių bendruomene ministras susitiko ambasadoje Varšuvoje – pranešė žiniasklaida. Ir …