Barsukalnis – vieta, sugėrusi du tikėjimus, vieną energiją

Kai kas dieną už lango švintančią dieną pasitinka netoli ošianti giria, o priešais akis guli seną genties istoriją menančios knygos, sunku ištrūkti į kitą erdvę, kitus laikus. Piliakalniai vis bėga iš paskos, bandydami naujai atgimti tuščiuose lapuose. Ne taip jau paprasta užversti ramybės neduodančio Barsukalnio istoriją. Barsukalnis yra paslaptinga ir energetiškai nepaprasta vieta. Čia susipina …

Iš Gintauto Marcinkevičiaus atsiminimų

Kaimų mokykloms labai trūko mokytojų. Patys pirmieji išsilavinę mokytojai buvo, drįsčiau tvirtinti – Jonas Stoskeliūnas ir Antanas Valinčius. Tai mokytojai specialistai. O kiti nebaigė mokslo arba šiek tiek pasilavinę buvo. 1952 m. Lenkijoje leista mokyti lietuviškai. Mat pradėta kurti tautinių mažumų mokyklas. Po metų Suvalkų licėjuje 23 aštuntokai sudarė pedagoginę klasę su lietuvių dėstomąja kalba …

Apie kaimo kryžius

XIV amžiaus pabaigoje į pagonišką Lietuvą atėjusi krikščionybė atnešė naują simbolį – kryžių, kuris tapo žmogaus išgyvenimų ir dvasinės būsenos liudytoju. Dažnai prie sodybų parimęs Rūpintojėlis saugojo nuo ligų ir nelaimių. Kryžius darželyje minimas dainose, eilėse ir giesmėse. Statydami kryžius žmonės išreiškė savo rūpesčius, maldavimus, liūdesį, prašymus, bet ir džiaugsmą, padėką Dievui, meilę Kristui. Jais …

Pasikalbėjimai apie Suvalkų krašto paskutinio šimtmečio istoriją

Šių metų kovo paskutinį penktadienį Punsko valsčiaus svetainėje vyko pasikalbėjimai apie Suvalkų krašto paskutinio šimtmečio istoriją bei „Aušros“ leidyklos knygos „Paliūnai“ sutiktuvės. Dalyvavo knygos sudarytojai, leidėjai, Punsko krašto visuomenė. Susirinkusiuosius muzikiniu kūriniu pasveikino Paliūnų kaimo gyventojas Vitas Baliūnas. Pasak „Paliūnų“ monografijos sudarytojo Juozo Sigito Paransevičiaus, istorijos mokslus reikia pradėti nuo savo šeimos ir kaimo istorijos. …

Antano Gustaičio konstruoti „ANBO“ lėktuvai

Apie Lietuvos aviacijos generolo Antano Gustaičio konstruotą lėktuvą „ANBO-I“ ir jo likimą jau rašėme mūsų portale: „ANBO-I“ „ANBO-I“ likimas Šiame straipsnyje skaitykite apie kitus A. Gustaičio konstruotus lėktuvus. 1925 m. Antanas Gustaitis išvyko į Paryžių, kur pradėjo studijas lėktuvų konstravimo aukštosios aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokykloje (École Superieure d’Aeronautique et de Construction Mechanique). 1926 m. vasario 18 d. …

Giminės Lietuvoje

Prieš kelerius metus rašėme apie Mačiulskų giminės paiešką. Paskelbus informaciją tuojau atsiliepė ir atvyko į Seinus Kastulės Jakubauskaitės-Kabronskos (Onos Mačiulskaitės dukros) giminaitės iš Lietuvos. Įvyko jau ne vienas labai malonus susitikimas. Kastulė gavusi šv. Kalėdų ir šv. Velykų proga keletą laiškų iš Lietuvos, kurie ir ją, ir aplinkinius labai nudžiuginę. Po ilgos pertraukos šeima sulaukė …

Apie bubeliokus

Pasakoja Donata Bartnykaitė-Novalskienė  Gimiau tai Bubeliukų kaimi. O buvo trys linijos seniau: šiciej mūs Bubeliukai, da buvo Bubeliai ir palei Lumbius kap tai vadzinos – nepamenu. Mano sodzų ir anų, kų palei Lumbius, prijungė prieg Bubelių. Kap 1941 m. išvežė mūs lietuvius in Lietuvų, tai cik pora grįžo. Po kari in tų sodybas, katriej nesugrįžo …

Kastulė Jakubauskaitė-Kabronska

Konstancija (dar vadinama Kastule arba Koste) Jakubauskaitė gimė Agurkių kaime, iš kur kilęs jos tėtis Petras Jakubauskas. Motina Ona Mačiulskaitė gimusi Taurusiškėje, dirbusi kambarine Seivų dvarely ir pas ūkininkus. Ilgaplaukė Kastulė mokėsi Punsko licėjuje, tik neišlaikiusi chemijos egzamino jo nebaigė. Suspėjo dalyvauti saviveikloje: vaidino, šoko, dainavo. Vėliau dirbo administracinį darbą Seinuose: pirmiausia Valstybiniame mašinų centre …

„ANBO-I“ likimas

Neįtikėtina, bet Sovietų Sąjungos nuteisto mirčiai „liaudies priešo“ konstruotas pirmasis „anbukas“ išliko per visą sovietų okupaciją ir yra šiandien eksponuojamas Kauno karo muziejuje. Kaip tai įmanoma? Tarpukariu „ANBO-I“ buvo atiduotas Karo aviacijos ekspozicijai. Tada jam pagamintas naujas celiulioidinis piloto skydelis, ant sparnų nupiešti Vyčio kryžiai bei užrašas „ANBO-I“. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai ekspozicija buvo likviduota, …

„ANBO-I“

Lietuvos aviacijos pradininkui Antanui Gustaičiui atminti 1922 metai – įsimintina data Lietuvai ir Antanui Gustaičiui. Jurgis Dobkevičius – karo aviacijos lakūnas – savo lėšomis pastato pirmąjį Lietuvoje sportinį lėktuvėlį „Dobi-I“. Tai buvo vienvietis medinis sportinis monoplanas. Pirmą kartą jis pakilo į orą Kauno aerodrome tų pačių metų liepos pradžioje. Lėktuvėlis buvo naudojamas iki avarijos, kuri įvyko 1925 …

Saliutės prisiminimai apie Brazinskus ir Jakubauskus

Saliutės tėvai – Elžbieta (vadinta Elze) ir Jonas (Jurgio sūnus) Brazinskai iš Žagarių. Močiutė Ieva Vektoriūtė iš Lazdijų raj. buvo ištekėjusi už Saliutės senelio Jurgio Brazinsko Žagariuose. *** Tėtė Jonas Brazinskas kalviauc mokės Lietuvoj, Kėdainiuose, kalviavimo klinikoj – sakydavo. 17 metų išvyko pas močutės gimines ir pasmokino kalviavimo. Paliko nuotrauka iš 1926 metų. Kėdainiuose, kalvystės varštotuose, mūs …

Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracija

Prieš 70 metų, 1949 m. vasario 16 d., Minaičių kaime buvo pasirašytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) dokumentas, kuriuo paskelbta, kad LLKS prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui, kurioje garantuojamos lygios teisės visiems Lietuvos piliečiams bei užtikrinama socialinė globa. Deklaracijoje rašoma, kad „Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir kertiniam Konstitucijos nuostatui – Lietuvos …