Milžinas (2 d.). Jaunystė

(Tęsinys)  Šiais metais minime žymaus Lietuvos politiko ir visuomenės veikėjo vysk. Justino Staugaičio 150-ąsias gimimo metines. Šis Lietuvos milžinas giliai įrėžė savo pėdsakus beveik visuose svarbiausiuose XX amžiaus pirmosios pusės Lietuvos valstybės kūrimo įvykiuose. Jis artimai susijęs ir su Seinais, kur mokėsi, dirbo, praleido beveik 10 savo kūrybingų gyvenimo metų. J. Staugaitis turėtų būti mums …

Milžinas (1 d.)

Kiek jėgų, kiek dvasios kaupės Tavyje, – Rodos, visą Lietuvą nešei kaip Kristoforas. Tavo pėdsakai kaip akmenyje įminti, Amžiais degs Tava auka už Lietuvos gerovę. Kalba liaudis, kalba, Kad kadaise milžinai gyveno: Juk milžinkapiai ne pasaka – tikrovė. Tai ir Tu už tautą išėjai į kovą!.. Tai ir Tu kaip milžinas buvai!.. kaip milžinas…                                                        …