„Brangusai pabučiavimas“ Punske

XXVIII klojimo teatrų festivalyje, kuris vyko  2019 m. liepos 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose, dalyvavo Kalvarijos teatras „Titnagas“. Jis parodė komediją „Brangusai pabučiavimas“. Režisierius Kęstutis Krasnickas. Spektaklio režisierių kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

„Raganius“ Punske

XXVIII klojimo teatrų festivalyje, kuris vyko 2019 m. liepos 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose, dalyvavo Seinų mėgėjų teatras „Kultuvė“. Jis parodė V. Krėvės spektaklį „Raganius“. Režisierė Eugenija Pakutkienė. Spektaklio režisierę ir vaidintojus kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

„Juodo sapno“ premjera

Per Klojimo teatro festivalį, kuris vyko 2019 m. liepos 14 dieną Punske, matėme Arnoldo Vaznelio komediją „Juodas sapnas“. Spektaklį parengė meno fondo Art Club teatras. sb, punskas.pl

Birštono kultūros centro teatro spektaklis „MEŠKA“

XXVIII klojimo teatrų festivalyje, kuris vyko 2019 m. liepos 14 d. Punsko lietuvių kultūros namuose, dalyvavo Birštono kultūros centro teatras su vieno veiksmo humoreska ,,Meška“. Apie spektaklį pasakoja režisierius – Rimantas Jacunskas.  Režisierius – Rimantas Jacunskas Vaidina: Kristina Justinavičienė, Linas Grigaravičius, Rimantas Jacunskas, Skirmantė Martusevičienė sb, punskas.pl

„Amerika pirtyje“ Punske

XXVIII klojimo teatrų festivalyje, kuris vyko 2019 m. liepos 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose, matėme Keturakio (brolių Antano ir Juozo Vilkutaičių) lietuvių teatro klasikos komediją „Amerika pirtyje“. Apie naują šio veikalo interpretaciją pasakoja LKN teatrų režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Ją kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Punske vyko XXVIII klojimo teatrų festivalis

2019 m. liepos 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko XXVIII klojimo teatrų festivalis. Apie festivalį ir klojimo teatrų tradicijas pasakoja Punsko LKN direktorė Asta Pečiulienė, LKN teatrų režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė bei Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos prezidentė, Skapiškio kultūros namų vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ režisierė Vita Vadoklytė. Juos kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Devynios baltos upės

Gintarė Vektoriūtė (VII kl.) – „Devynios baltos upės“ (Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“) – Punskas, vad. Arnoldas Vaznelis. XVII „DAINORĖLIS“ – 2019 m. birželio 2 d. sb, punskas.pl

VI bažnytinių chorų šventė

2019 metų gegužės 18 dieną Žagariuose vyko VI bažnytinių chorų šventė „Giesmių pynė Marijai“. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Žagarių bažnyčioje. Joms pasibaigus vyko chorų koncertas. (ib)

Punske vyko „Raitakojis“ 2019

2019 m. balandžio 28 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko IV lietuviškų šokių festivalis, kuriame dalyvavo mūsų krašto ir Lietuvos kolektyvai. Apie festivalį pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė. sb, punskas.pl

„Amerika pirtyje“ Punske

2019 m. balandžio 6 d.  LKN teatrai: „Kregždutė“, „Kregždė“ ir Klojimo teatras parodė Keturakio komediją „Amerika pirtyje“. Kviečiame pasižiūrėti spektaklio akimirkų. sb, punskas.pl

„Klumpės“ koncertas Vilniuje

2019 m. kovo 20 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko Punsko „Aušros“ leidyklos istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) pristatymas, kurio metu koncertavo Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“ (vadovas – Antanas Maziliauskas). Kviečiame pasižiūrėti koncerto akimirkų. sb, punskas.pl