XIV rudens literatūriniai skaitymai Punsko LKN

Spalio 21-osios vakarą Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Rudens literatūriniai skaitymai, kuriuos Punsko “Aušros” leidykla organizavo jau keturioliktą kartą. Nepaisant darganos, susirinko pilna salė žmonių. Savo kūrybą skaitė: Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Janina Aleksaitė, Sigitas Birgelis ir Algis Uzdila. Koncertavo kompozitorius ir poetas Alvydas Jegelevičius. Dėkojame XIV rudens skaitymų rėmėjams: LR užsienio reikalų ministerijai bei Punsko vaistinės …

„Vieno eilėraščio“ konkurso finalas

Spalio 21 dieną XIV rudens literatūrinių skaitymų metu vyko „Vieno eilėraščio“ moksleivių konkurso finalas. Apie konkursą papasakojo ir dovanas įteikė „Aušrelės“ redaktorė Vida Baranauskaitė. Konkurse dalyvavo lietuvių vaikai ir jaunimas. Kiekvienas galėjo pateikti po vieną savo kūrybos eilėraštį laisvai pasirinkta tema. Eilėraštis galėjo būti parašytas bendrine kalba arba tarmiškai. Kadangi šis konkursas skelbiamas vos tik …

Literatūros pamoka Punsko licėjuje

Spalio 21 dieną Punske vyko XIV rudens literatūriniai skaitymai. Vidudienį Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje buvo surengta literatūros pamoka. Su moksleiviais bendravo ir apie savo kūrybą pasakojo rašytoja Birutė Jonuškaitė. sb, punskas.pl

Apie Punsko ir Seinų krašto lietuvius. Vytautas Kaziela

Spalio 4 dieną Punsko krašte lankėsi Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto istorijos pėdsakais, aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, literatūrinius Seinus, Vygrius, pabuvojo Albino Žukausko tėviškėje Bubeliuose. Apie Punsko ir Seinų kraštą kalba poetas Vytautas Kaziela.   punskas.pl  Vytautas Kaziela – poetas, publicistas. …

Rašytojai apie Punsko ir Seinų krašto lietuvius. Viktoras Rudžianskas

Spalio 4 dieną Punsko krašte lankėsi Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto istorijos pėdsakais, aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, literatūrinius Seinus, Vygrius, pabuvojo Albino Žukausko tėviškėje Bubeliuose.  Apie save bei Punsko ir Seinų kraštą kalba poetas Viktoras Rudžianskas. punskas.pl   Viktoras Rudžianskas – …

Poezijos pavasaris Punsko lietuvių kultūros namuose

2015 m. gegužės 21 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Poezijos pavasario priešpietė, skirta Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos bei pagrindinės mokyklos, Vidugirių mokyklos mokiniams. Moksleiviai parodė trumpą meno programą, svečiai jiems atsidėkojo poezijos posmais ir dainomis. Nuoširdžiai dėkoju poezijos festivalio rėmėjams (LR URM Užsienio lietuvių departamentui, Lietuvos rašytojų sąjungai), Petrui …

Poezijos pavasaris „Jotvingių pilyje“

2015 metų gegužės 20-osios vakarą Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose vyko iškilmingas Poezijos pavasario vakaras. Šventė prasidėjo alkavietėje prie uždegto aukuro. Po to rašytojai, šeimininko vedami, nukeliavo į pilį, kur juos pasitiko ragų garsai. Savo poeziją skaitė: Eugenijus Ališanka, Marius Burokas, Birutė Jonuškaitė, Domantas Razauskas, Janina Aleksaitė, Sigitas Birgelis, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Algis Uzdila. Šventės metu …

Poezijos pavasaris Seinuose

Gegužės 20 dieną Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko XXIX Poezijos pavasario Punsko ir Seinų krašte atidarymas. Šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Gražią meno programą svečiams parodė jauni „žiburiečiai“. Jie dainavo ir deklamavo eiles. Savo kūrybą skaitė Eugenijus Ališanka, Marius Burokas, Birutė Jonuškaitė, Domantas Razauskas, Janina Aleksaitė ir Sigitas Birgelis. Po susitikimo svečiai nuvyko …

Salomėja Nėris „Savęs aš gailiuos“

Kai kuriems žmonėms yra skirta nuspėti savo lemtį. 1935 10 05 d. Salomėja Nėris dienoraštyje rašė: „Aš stoviu nuoga tarpe plikų, (…) drebančių nuo šalčio medžių. Tegu visi mato, tegu visi žino. Tegu man spjaudo, tegu mane degina… Aš pati atsistojau prie gėdos stulpo… – kas be nuodėmės – tegu akmenį į mane meta…“ Žinomas …