Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Antano Valinčiaus prisiminimai ir Jono Stoskeliūno Liūdytės paveikslas

Antanas Valinčius gimė 1910 m. Valinčių kaime. Mokėsi pas daraktorių (1921–1922 metais) Milančių Navinykuose, vėliau lankė Valinčių kaimo mokyklą. 1925 m. išlaikė egzaminus ir įstojo į „Žiburio“ gimnazijos klasę Lazdijuose. Baigęs po metų pertraukos įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-matematikos fakultetą, bet neturėdamas lėšų turėjo studijas nutraukti ir ieškoti pragyvenimo šaltinio. 1935 m. įstojo į …

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Viktorijos Pavasarytės prisiminimai

Viktorija Pavasarytė (Kauzonienė) gimė 1909 m. Šlynakiemio kaime. 1931 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo Kauno universitete lietuvių ir vokiečių kalbas bei pedagogiką. 1937 m. nebaigusi aukštosios mokyklos išėjo mokytojauti. Dirbo įvairiose Lietuvos vietose. Nuo 1945 m. gyveno Lazdijuose, Kalnų g. 35. 1969 m. išėjo į pensiją. 1971 m. Eugenija Sidaravičiūtė užrašė Viktorijos prisiminimus …

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Dienoraščio fragmentas

Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose mokėsi apie 20 mokinių iš kitos pusės demarkacinės linijos. Žinome, kad tarp jų buvo Jonas Pajaujis iš Ožkinių, kuris gimnaziją pradėjo lankyti dar Seinuose, o baigė Lazdijuose 1927 m. (3 laida). Su juo baigė ir Viktoras Drūtys iš Šlynakiemio. Šiek tiek vėliau gimnaziją apleido Jurgis Drūtys, Viktorija Pavasarytė, Antanas Valinčius, Juozas …

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Jos buvusių mokinių, kilusių iš Punsko krašto, atsiminimai apie poetę

Vis grįžtame prie Salomėjos  Lapkričio 17-oji – Salomėjos Nėries gimimo diena. Lietuvių tautos lakštingala gimė prieš 110 metų, 1904-aisiais. Kodėl tiek diskutavus, parašius knygų, dalijusis atsiminimais vis norisi grįžti prie S. Nėries? Kas sugrąžina? S. Nėris – moteriškojo genijaus apraiška. Ji šviesi ir kartu tragiška. Salomėjos poezija dažnai išnyra mūsų gyvenimo skausmingose akimirkose, meilės liepsnoj, …

Benediktas Januševičius. Sigito Birgelio kūrybos vakaras Vilniuje

2014 rugsėjo 22 d. Rašytojų klube vyko Sigito Birgelio kūrybos vakaras. Buvo atidaryta S. Birgelio fotografijų paroda „Jotvos pakrašty“, parodyti du dokumentiniai filmai „Giesmė Merkinei“ (apie Stasį Stacevičių) ir „Jotvingių ir prūsų žinyčia“, pristatyta Jurgitos Stankauskaitės knyga „Sigito Birgelio poezijos kraštovaizdis“, įspūdžiais apie poetą dalijosi literatūros tyrinėtoja Viktorija Daujotytė. Dainas Sigito Birgelio tekstais atliko solistas …

„Poezijos pavasaris“ Vidugiriuose

Gegužės 22 dieną „Poezijos pavasario“ svečiai aplankė Vidugirius: bažnyčią bei pagrindinę mokyklą, kurioje vyko baigiamoji literatūros priešpietė Punsko ir Seinų krašte. „Poezijos pavasario“ festivalio šventė šioje vietoje vyko pirmą kartą. „Poezijos pavasario“ svečius pasveikino mokyklos direktorė Onutė Samulevičienė. Ji trumpai papasakojo apie mokyklos istoriją ir nūdieną. Po to mokiniai parodė svečiams trumpą meno programėlę. Renginyje …

„Poezijos pavasaris“ Punsko mokykloje

Gegužės 22 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko 2014 metų „Poezijos pavasario“ literatūros valanda. Susirinkusius pasveikino Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius, Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Jonas Vydra bei Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. Mokiniai svečiams parodė trumpą meno programėlę. Savo poeziją skaitė Vladas Braziūnas, Jūratė Sučylaitė, Daiva Molytė, Lidija Šimkutė …

„Poezijos pavasario“ atidarymas Seinuose

„Poezijos pavasaris“ – tai kasmetinis poezijos festivalis, kuriame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, muzikantai, dainininkai, dailininkai. Punsko ir Seinų krašte nuo 1987 m. festivalis rengiamas kasmet. XXVIII „Poezijos pavasaris“ Punsko ir Seinų krašte prasidėjo gegužės 21 dieną Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje. Čia vyko nuotaikinga literatūros valanda. Mokyklos moksleiviai paruošė trumpą meno …

„Poezijos pavasario“ vakaras Punske

Gegužės 21-osios vakarą Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje šv. Mišias už 50-ąjį „Poezijos pavasarį“ ir jo sumanytoją Justiną Marcinkevičių atnašavo kunigas Marius Talutis. Po pamaldų aušrininko kun. Simono Norkaus name vyko Poezijos vakaras, kuriame dalyvavo Vladas Braziūnas, Jūratė Sučylaitė, Daiva Molytė, Lidija Šimkutė, Sigitas Birgelis, Zita Jurevičienė, Violeta Dabulskienė, Artūras Maurius, Rasa Bartkuvienė, …