Auksinis jubiliejus

2019 m. liepos 25 d. Punsko valsčiaus savivaldybės konferencijų salėje įvyko iškilmingas mūsų krašto porų, kurios šiemet mini 50-ąjį bendro gyvenimo jubiliejų, susitikimas. Punsko valsčiaus viršaitis įteikė joms proginius Lenkijos prezidento medalius, o valsčiaus tarybos pirmininkė – gėlių.  Sveikiname gerbiamus Jubiliatus ir linkime jiems stiprios sveikatos bei geros kloties! bb, punskas.pl  

Punske lankėsi LR švietimo, mokslo ir sporto ministras

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga š. m. kovo 10 d. Punske lankėsi LR švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Jis Punsko mokykloje susitiko su lietuviškų mokyklų atstovais, pabendravo su žiniasklaida. Vėliau ministras dalyvavo šv. Mišiose Punsko bažnyčioje bei Kovo 11-osios minėjime Punsko LKN. sb, punskas.pl

Punske paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

2019 m. kovo 10 d. Punske vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kun. Czesław Bagan ir kun. Marius Talutis. Mišioms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Po pamaldų Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas koncertas, kuriame kalbėjo LR švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir LR ambasadorius …

Kovo 11-osios koncertas Punske

2017 m. kovo 11 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Algirdas Kaušpėdas su žmona. Koncertavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus meno kolektyvai. sb, punskas.pl

Kovo 11-osios mitingas Kampuočiuose

Kampuočiuose prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo jau daug metų vyksta Kovo 11-osios mitingai. Juose dalyvauja Punsko ir Seinų krašto lietuviškų mokyklų bendruomenių atstovai bei apylinkės gyventojai. Šių metų iškilmės vyko kovo 10 dieną. Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas. Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas perskaitė ir įteikė padėkos raštą Kampuočių paminklo sumanytojui ir šeimininkui Juozui Pečiuliui. …

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Suvalkuose

Šiemet Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus surengtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, vykęs 2017-02-19 (sekmadienį), buvo kitoks negu ankstesniais metais. Jis skyrėsi dalyvių skaičiumi ir programa. Nuo 1989 m. pirmą kartą dalyvavo tiek daug žmonių. Pradžioje Suvalkų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies bažnyčioje Mišias už Lietuvos valstybę aukojo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Paskui minėjimas persikėlė į …

Su Trispalve pas kiekvieną Vidugiriuose

Geltona spalva – tai saulė, Žalia – tai laukų spalva, Raudona spalva tai kraujas. Kartu jos – tai Lietuva…                   K. Vasiliauskas  Mes, Vidugirių mokyklos mokiniai ir mokytojai, atsiliepdami į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimą kūrybingai ir prasmingai minėti Valstybės atkūrimo dieną, prisijungėme prie akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“. Šiemet Lietuvos gimtadienį šventėme kelias …

Vasario 16-oji Punsko LKN (1 dalis). Papildyta

2017 metų vasario 18 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventės dalyvius pasveikino URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus. Koncertavo Punsko krašto meno kolektyvai. sb, punskas.pl

Tėvynę žmogus nešiojasi širdy (1 dalis)

 „Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynės sąvoka moralinė. Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos nepraras, kas nenorės…“ (J. Grušas) Vasario 16 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Kviečiame pasižiūrėti šios šventės akimirkų. sb, punskas.pl

Vasario 16-oji Seinuose

Šv. Mišios už Tėvynę  Vasario 16 d. 9.00 val. Seinų bažnyčioje kunigo Petro Gucevičiaus atnašautose šv. Mišiose melstasi už Tėvynę. Sakydamas pamokslą kunigas lygino Lietuvą su Motina, kurią turime gerbti, mylėti, jos neišsižadėti, nesigėdyti, garsinti, mokytis ir dirbti jos labui, dėl jos gerovės. Tėvynę vadino Motina, kuri rūpinasi visais, globoja mus tarytum savo vaikus.  Kunigas dėkojo …