Laisvės gynėjų diena Punske

2017 metų sausio 15 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose paminėta Laisvės gynėjų diena. Koncertavo Taikomosios dailės muziejaus vyrų choras „Varpas“ bei Vilniaus mokytojų namų moterų romansų ansamblis „Juodoji rožė“. Koncertą vedė radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas Juozas Šalkauskas. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius. sb, punskas.pl

Suvalkuose buvo švenčiamas Lietuvos gimtadienis

              Jau 28 kartą Suvalkų lietuvių bendruomenė susirinko paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šventę – Vasario 16-ąją. Ją pradėta minėti 1989 m.              2016-02-21 (sekmadienį) prieš minėjimą Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje kun. Marius Talutis atnašavo Mišias už Lietuvos valstybę. Savo pamoksle paminėjo vyskupo Motiejaus Valančiaus ir knygnešių indėlį į Lietuvos atgimimą. Taip pat priminė dr. Jono Basanavičiaus …

Vasario 16-oji Seinuose

2016 m. vasario 21 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko šventinis koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės dienai paminėti. Renginio pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Gausiai susirinkusius tautiečius pasveikino Seinų LN kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė. Sveikinimo žodį tarė LR konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclav Stankevič. Koncertavo Lazdijų kultūros centro kamerinis choras „Gaustas“ (vadovė Birutė Vžesniauskienė, koncertmeisterė …

Vasario 16-oji Vidugiriuose

Š. m. vasario 16-ąją Vidugirių mokyklos bendruomenė ir aplinkinių kaimų žmonės paminėjo Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. 10 val. visi dalyvavo kun. Mariaus Talučio atnašaujamose šv. mišiose už Lietuvos laisvę Vidugirių koplyčioje. Vėliau iškilminga eisena su Trispalvėmis nuvilnijo mokyklos link. Čia svečius pasitiko Vidugirių ir Šeštokų jungtinė kaimo kapela. Mokykloje vyko iškilmingas koncertas. Pirmiausia visi sugiedojo …

Vasario 16-oji Punsko Kovo 11-osios licėjuje

Vasario 16 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 98-ųjų metinių minėjimas. Šventės pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Po to vyko įdomi ir prasminga moksleivių parengta meninė programa. Jos metu sveikinimo žodį tarė Kovo 11-osios licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. Po meninės programos kalbėjo „Aušros“ leidyklos direktorius ir istorijos paveldo metraščio „Jotvingių kraštas“ …

Lietuvos laisvės gynėjų dienai

Žinote, ne viskas mums, jauniems ir, kaip sakote, dar gyvenimo nespėjusiems paragauti žmonėms, yra aišku. Ne viską mes suprantame taip, kaip reikėtų suprasti. Sausio 13-oji, tai Lietuvos laisvės gynėjų diena. Prieš akis iškyla daugelį kartų matytas Vilniaus televizijos bokštas – gražus, saulės nušviestas aukštas pastatas. (Vaikystėje jis man nebuvo šiaip paprastas pastatas, iš kurio matėsi …

Sausio 13-oji Lenkijos lietuvių akimis

1991 m. sausio 13-osios įvykiai parodė tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą. Apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Tai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius. Kviečiame pasižiūrėti S. Birgelio …

Sausio 13-osios minėjimas Punske

Sausio 10 dieną Punske paminėta Sausio 13-oji. 14.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko koncertas, kurį surengė Punsko muzikos mokykla ir LKN. Renginio režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. sb, punskas.pl

Budėjimas Laisvės gynėjų dienai atminti

Kunigo Mariaus Talučio iniciatyva sausio 10-osios vakarą Punsko bažnyčios aikštėje vyko budėjimas Laisvės gynėjų dienai atminti. Dalyvavo etnografinis ansamblis „Gimtinė“, Punsko bažnyčios choras, punskiečiai. Apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius papasakojo Kristina Kriūnaitė iš Kauno. sb, punskas.pl

Kunigui Ignui Dzermeikai atminti

Š. m. lapkričio 29 d. Punsko parapijos svetainėje įvyko buvusio Punsko klebono kun. Igno Dzermeikos 15-ųjų mirties metinių minėjimas. Renginio metu buvo pristatytas pranešimas apie prelato Dzermeikos gyvenimą ir kunigystę. Portalo punskas.pl lankytojams – skaitytojams prašant, pateikiame pranešimo elektroninį variantą.   Ignas Dzermeika gimė 1927 m. rugpjūčio 30 d. Igno ir Elžbietos Dzermeikų šeimoje, Kreivėnų …

Šimtas gyvenimo metų (III d.)

2015 m. birželio 10 dieną Ožkinių kaimo moteris, gerbiama Anelė Maksimavičienė šventė 101-ąjį gimtadienį. Kviečiame pasižiūrėti S. Birgelio filmo „Šimtas gyvenimo metų“ III dalį. sb, punskas.pl