Šimtas gyvenimo metų (II d.)

2015 m. birželio 10 dieną Ožkinių kaimo moteris, gerbiama Anelė Maksimavičienė šventė 101-ąjį gimtadienį. Kviečiame pasižiūrėti S. Birgelio filmo „Šimtas gyvenimo metų“ II dalį.  sb, punskas.pl

Šimtas gyvenimo metų (I d.)

2015 metų birželio 10 dieną Ožkinių kaimo moteris, gerbiama Anelė Maksimavičienė švenčia 101-ąjį gimtadienį. Ta proga linkime Jai daug Dievos palaimos, stiprybės, sveikatos ir jėgų. Anelė Maksimavičienė yra mums pavyzdys, kaip gyventi, kokiomis vertybėmis vadovautis, kaip nepasiklysti lenktyniaujančiame, efektyvumo siekiančiame pasaulyje, kaip išlikti ištikimam savo kraštui,  tėvų kalbai ir papročiams. Kviečiame pasižiūrėti S. Birgelio 3 …

Su ramybe per šimtą gyvenimo metų

(Straipsnis buvo publikuotas mūsų portale 2014 m. spalio 13 d.) Žmogus – ateina ir išeina, pasilieka visam laikui mumyse. Visi jo nuveikti darbai gyvena amžiais… Po sukakčių vėjelio dvelksmo švelnaus, po valandėlių, gėrio apgaubtų, šiandien rikiuojasi ant žemės delno grūdai brandžiausi gyvenimo dienų…  …tokiais žodžiais mus pasitinka naujausias Sigito Birgelio filmas „Šimtas gyvenimo metų“. Ateiti į pasaulį …

Negrąžinamai nepakeičiamas (esė) IV d.

(Tęsinys) Su M. Martinaičiu daug teko bendrauti per Poezijos pavasarį, per knygų pristatymus, autorinius vakarus bei kitomis progomis. Įsimintinas susitikimas buvo 2008 metų rudenį. Poetas pasikvietė mane į Vanaginę, kaimą netoli Vilniaus, kur vasarą mėgo gyventi. Marcelijus priėmė labai nuoširdžiai. Vaišino arbata, sūriu, juoda namine duona. „Šis namelis, tai mano tėvų palikimas, – kalbėjo M. …

Negrąžinamai nepakeičiamas (esė) III d.

 (Tęsinys) 1992 metais „Aušros“ leidykla išleido mano poezijos rinkinį „Tarp krantų“. Tai buvo Lietuvos ir Lenkijos vertėjų bei literatų bendradarbiavimo vaisius. Rinkinį redagavo Varšuvos universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas Algis Kalėda. Apie šį leidinį M. Martinaitis „Metuose“ rašė: „(…) „Tarp krantų“ galėjo būti jau antra jauno autoriaus eilėraščių knyga. Pirmoji, prieš keletą metų paruošta, „Vagos“ …

Negrąžinamai nepakeičiamas (esė) II d.

(Tęsinys)  Kiekvienas turi savo dykumą, ėjimą per ją ir savo pažadėtąją žemę. Kiekvienam ji kitokia, nepakartojama, skirtinga. Tu turi spėti įlipti į tau skirtą „ėjimą“, bet nebūtinai jis tave nuveš prie numatyto tikslo. Nebūtina eiti pirmu pasitaikiusiu keliu, nėra ko sielvartauti, jei paklydai, nes gyvenime jų bus milijonai. Neretai reikia eiti vingiuotais keliais, kartais ir …

Sigitas Birgelis. Negrąžinamai nepakeičiamas (esė) I d.

Balandžio 5 dieną sukako dveji metai, kai į Anapilį iškeliavo poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas Marcelijus Teodoras Martinaitis.  2013-aisiais nepaprastai pasiilgau pavasario. Pasiilgau jo lyg gero draugo, bičiulio, lyg prieš 6-erius metus mirusio tėvo. Neteisėtai per ilgai užsibuvusioj žiemoj jaučiau slegiančią, sunkiai pakeliamą įtampą. Kažkas nenumaldomai turėjo įvykti. Kažkas jau vyko. Į atsiminimus ar neatsiminimus, …

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Punske

 2015 m. kovo 15 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Renginio pradžioje buvo įnešta Punsko Kovo 11-osios licėjaus vėliava bei sugiedotas Lietuvos himnas. Šventės dalyvius sveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė ir Punsko licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. Renginio metu buvo prisiminti į Anapilį iškeliavę Punsko licėjaus mokytojai. Apie …

Kovo 11-oji Seinų „Žiburyje“

Kovo 11-ąją, minint 25-ąjį laisvos Lietuvos gimtadienį, Seinų bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Jas atnašavo Seinų bazilikos vikaras kun. Petras Gucevičius ir kun. Almantas Kibirkštis iš Dubičių parapijos. Kunigas Petras per pamokslą kalbėjo: „Kad ir kiek būtų sunkumų, bet laisva tėvynė ne kalėjimas. Gal nėra lengva gyventi, bet gera turėti laisvą tėvynę, kur …

Kovo 11-oji Seinuose

Kovo 11 d. Seinų bazilikoje Nepriklausomos Lietuvos 25-mečiui skirtas mišias atnašavo kunigas Petras Gucevičius ir jo kurso draugas kun. Almantas Kibirkštis (Dubičių parapijos klebonas). Melsta teisingumo ir gerovės. Kunigas pabrėžė, kaip gera sugrįžti namo po kelionės. Kad ir kiek būtų sunkumų, bet laisva tėvynė tai ne kalėjimas. Gal nėra lengva gyventi, bet gera turėti laisvą …

Kovo 11-oji Punsko licėjuje

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga kovo 11 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ pristatymas, kuriame dalyvavo „Jotvingių krašto“ autoriai ir rengėjai. Apie Šlynakiemyje žuvusius lietuvių partizanus: Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio karžygį Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir jo adjutantą Vytautą Prabulį-Žaibą, kalbėjo metraščio vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Jis papasakojo apie lietuvių partizanų veiklą …

Kovo 11-oji Kampuočiuose

Kovo 11-osios vidudienį prie Kampuočių paminklo, skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui, vyko lietuviškų mokyklų mitingas, kuriame dalyvavo: Punsko darželinukai, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos, Kovo 11-osios licėjaus, Vidugirių pagrindinės mokyklos bei Seinų „Žiburio“ mokytojai ir mokiniai. Renginio pradžioje sugiedotas Lietuvos himnas. Susirinkusius pasveikino LLD pirmininkas Algirdas Vaicekauskas. Minėjimą vainikavo lietuviškų mokyklų meno kolektyvų …

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Varšuvos Karalių rūmuose

2015 m. kovo 9 dieną Varšuvos Karalių rūmuose vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, kurį organizavo Karalių rūmų direktorius Andrzej Rottermund ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Varšuvoje Šarūnas Adomavičius. Ankstyvą popietę vyko konferencija, kurioje pranešimus skaitė: LR Prezidentas (Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas) prof. Vytautas Landsbergis („Kelias į laisvę“), Lietuvos istorikas, politologas, socialinių mokslų daktaras prof. Šarūnas Liekys …