Kai popiežius Pranciškus pasakojo apie nemokamus sakramentus…

…daugelis tikėjosi perversmo Bažnyčioje. Atrodė, kad pasibaigs finansinė vestuvių ar krikštynų problema. Vieni su kitais tik pasišnekėjo, palinkčiojo galvomis ir nutilo. Niekas nepasikeitė ir viskas sugrįžo į savo vietas. Lenkijos spaudoje ir interneto portaluose kartkartėmis pasirodo straipsnis, kuriame dvasininkai kritikuojami dėl jų gobšumo, sumaterialėjimo, visiško abejingumo popiežiaus Pranciškaus žodžiams. Jis teigė, kad bažnyčia turi traukti …

Tomas Marcinkevičius: Renginys „Karjeros dienos – Punskas 2020“ yra patriotiškas

Šiais metais LLJS organizuotas renginys „Karjeros dienos – Punskas 2020“ susilaukė tik teigiamų dalyvių atsiliepimų. Matydamas skeptiškus, griežtus, o dažnai visiškai klaidinančius komentarus portale punskas.pl, norėčiau į juos atsakyti ir galbūt pakreipti diskusiją konstruktyvia linkme. Manau, kad atsakymas tokia forma yra būtinas, nes skaitant komentarus susidaro įspūdis, jog renginys yra niekam nereikalingas, o dauguma Punsko, …

R. Maceikianecas. Apie Lietuvos lenkų pavardes – be jokios propagandos

 Hitleriui su Stalinu pasidalijus Rytų Europą, 1939-1940 metais čia įsibrovė sovietai su Raudonąja armija, ir tai buvo pradžia naujos epochos, apie kurią anksčiau niekas pasaulyje nežinojo, kaip išsigimsta kraštas ir žmonės, užvaldyti nūdienio bolševizmo. (Juzefas Mackievičius (Jozef Mackiewicz). Kelias į niekur.) Šiuo metu, kai nurimo emocijos dėl Lietuvos lenkų pavardžių rašymo ir dar neprasiveržė kitas …

Tomas Marcinkevičius. Ar britai moka pašalpas imigrantų vaikams?

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Davidas Cameronas sukėlė komentarų audrą Lenkijoje. Savo pareiškime jis išreiškė nepasitenkinimą esama socialinių pašalpų sistema – jis nenori, kad imigrantai imtų pašalpas savo vaikams, kurie gyvena užsienyje. Cameronas paminėjo, jog iš 40 tūkstančių pašalpų gavėjų du trečdaliai gyvena Lenkijoje. Ironizuodamas tuoj pat jam atsakė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radekas Sikorskis: „Kodėl …

Audrius MAKAUSKAS. Laisvė atidarė kanalus ir tiesai, ir melui

  Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, dau­ge­lis žmo­nių pra­plė­tė sa­vo pa­sau­lė­žiū­rą, ta­čiau tik ne­dau­ge­lis iš es­mės pa­kei­tė gy­ve­ni­mo bū­dą, san­ty­kius su ki­tais žmo­nė­mis ir sa­vo vals­ty­be, sa­ko bu­vęs re­zis­ten­tas Pe­tras Plum­pa. Jo tei­gi­mu, gy­ven­ti šiuo­lai­ki­nė­je Lie­tu­vo­je iš­oriš­kai yra leng­viau, bet mo­ra­li­nės prob­le­mos ta­po tik pa­ines­nės. Jei­gu so­viet­me­tį tiks­lai ir nuo­la­ti­niai prieš­inin­kai bu­vo aiš­kūs, tai da­bar dau­ge­lio žmo­nių, …

K. Koženiovska. Lenkų kultūros buvimas Rytuose

Alkas.lt redakcijos pratarmė Kol Lietuvos politikai, politologai ir apžvalgininkai vis dar spėlioja, kodėl Lenkija pastaraisiais metais rodo Lietuvai išskirtinį nedraugiškumą primesdama nepagrįstus kaltinimus tariama Lietuvos lenkų tautinės mažumos diskriminacija ir kitomis nebūtomis nuodėmėmis, kai tuo tarpu kaimyninei Latvijai kažkodėl jokių pretenzijų neturi, Lenkijos politologai jau seniai vykdo mokslininkų parengtą į Rytus nuo Lenkijos sienų esančių …

Tomas Marcinkevičius: Lietuva niekada neturės Silicio slėnio

Pasaulis dėkingas Kalifornijai už daugelį dalykų – visada madingus mėlynus džinsus, gerus Holivudo filmus, visai neblogą Red Hot Chilli Peppers albumą, riedlentes ir banglentes bei madą kurti verslo inkubatorius. Kurti į informacines technologijas orientuotus „slėnius“ ir aktyviai remti vadinamuosius startuolius ėmėsi visas pasaulis. Pačioje Europos Sąjungoje bandoma pritaikyti įstatymų bazę, taip pat ugdyti lemiamus gebėjimus …

Politikos, kultūros ir teisėtvarkos naujienų apžvalga

POLITIKA  Lietuvos visomis jėgomis įsikabinę ir jos nepaliekantys lietuviai, čia mokantys mokesčius, išlaikantys savo valdžią, švietimą ir mediciną, jau oficialiai pripažįstami blogesniais. Užsienio lietuviai, prisiekę ištikimybę kitoms valstybėms, joms tarnaujantys ir besinaudojantys tenykšte gerove, netrukus turėtų gauti papildomą, Lietuvos Respublikos, pilietybę. Seimo pirmininko Vydo Gedvilo teigimu, pozicijos ir opozicijos vadovai artimiausiu metu susitars siekti dvigubos …

Vilnius ir Varšuva pasirašė deklaraciją

Vakar, balandžio 11 d., Vilniaus rotušėje Vilniaus meras Artūras Zuokas ir Varšuvos miesto prezidentė Hanna Gronkiewicz-Waltz pasirašė Lietuvos ir Lenkijos sostinių susigiminiavimo deklaraciją. Šią savaitę minima 15 metų Vilniaus ir Varšuvos miestų bendradarbiavimo sukaktis. „Tikiu, kad ši draugystė tampa gera atsvara kartais kylantiems politikų konfliktams. Turime šimtmečiais skaičiuojamą bendrą istoriją ir drauge verčiame naujus jos …

Politikos, kultūros ir teisėtvarkos naujienos

  POLITIKA  Vieni tikina, jog buvimas NATO mums kainuoja didžiulius pinigus, bet naudos neatneša, kiti tvirtina: tai esą buvęs neišvengiamas dalykas, nepalikęs pasirinkimo laisvės, treti baugina, jog jei ne NATO, priklausytume Rusijos aljansui. Praėjusį mėnesį krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pabrėžė, jog dalyvavimas NATO operacijoje Afganistane išlieka vienu pagrindinių Lietuvos prioritetų. Tačiau tai susilaukė priešiško atsako. …

Politikos, kultūros ir teisėtvarkos naujienos

POLITIKA  Per visą savo kaip prezidentės karjerą Dalia Grybauskaitė daugiausia kartų vyko į Belgiją, o planuojamas vizitas Slovakijoje bus tik pirmasis. Šalies vadovė per visą kadenciją daugiausia vyko į Europos Vadovų Tarybos posėdžius Briuselyje, kuriuose ES valstybių vadovai susirenka priimti sprendimų dėl pagrindinių iniciatyvų, bendrųjų politinių prioritetų. Į juos ES lyderiai vyksta maždaug kartą per …

Vyriausybė ketina likviduoti Europos informacijos centrą

Vyriausybė ketina likviduoti Lietuvoje veikiantį Europos informacijos centrą ir jo padalinius devyniuose Lietuvos miestuose. Šią visuomenės informavimu užsiimančią kontorą ketinta uždaryti dar 2009 metais, tačiau Užsienio reikalų ministerijai pritrūko noro. Europos informacijos centro likvidavimu Saulėlydžio komisija siūlė užsiimti Andriaus Kubiliaus Vyriausybei dar 2009 metais. Tačiau struktūra pasirodė neįveikiama. Per 4 metus ji net išsiplėtė. Pernai …

Politikos, kultūros ir teisėtvarkos naujienos

POLITIKA Žemės ūkio ministerija turi Teisės departamentą, sudarytą iš trijų teisės skyrių. 1-ojo, 2-ojo ir Bendrosios teisės. Departamente, įskaitant vadovus, iš viso pluša 18 asmenų. Netrūksta teisininkų ir kitose ministerijose. Savivaldybėse taip pat. Tad kurių galų samdyti teisininkus iš advokatų kontorų? Jei įstatymai vienodi ir vienodai taikomi (…) Samdyti ekspertus – tai patvirtinti, kad mokesčių …

Politikos, kultūros ir teisėtvarkos naujienos

POLITIKA Žagarės ir Pasaulio teisuoliai – Už žydų gelbėjimą Pasaulio teisuolių vardai ir medaliai po mirties paskirti žagariečiams Teresei ir Edvardui Levinskams bei Teresės seseriai Lilijai Vilandaitei. Apdovanojimai šiandien bus įteikti gelbėtojų sūnui, 81-erių Leonui Levinskui. Savo kūnu nuo vokiečių kareivių akių jis dengė paslėptos žydės pėdas. Tremtyje sulaukė likimo atlygio – jį išgelbėjo žydų …