Pelenų diena

Šiandien Katalikų Bažnyčia ir visi tikintieji švenčia Pelenų dieną. Ji pirmą kartą paminėta VI a. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas. Jis simbolizuoja atgailos laikotarpio pradžią, nusižeminimą bei nuoširdų norą atsiversti ir tikėti Evangelija. Pelenų barstymo pradžios galima ieškoti Senajame Testamente ir ankstyvosios krikščionybės atgailos apeigose. Nuo X a. pelenų barstymas tapo privalomas visai …

Lietuviškų šv. Mišių laikas Lenkijoje

Lietuviškų šv. Mišių laikas Suvalkų krašte. SEKMADIENIAIS Punske – 8.00 val., 12.15 val. Vidugiriuose – 11.00 val. Seinuose – 13.00 val. Žagariuose – 10 val. Smalėnuose – 10.00 val. Suvalkuose – 15.30 val. I ir III mėnesio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Šv. Mišios lietuvių kalba Varšuvoje (Res Sacra Miser koplyčioje, Krakowskie Przedmieście g. 62) Antrą mėnesio …

“Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas”

Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ …

„Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“

 Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis …

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys! Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš …

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: [„Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“.] „Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašūs į žmones, …

XVIII eilinis sekmadienis

XVIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 12,13–21 „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“  Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalytų su manimi palikimą“.  Jis atsakė: „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“  Ir dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo …

Šv. Mišios už mirusius artimuosius

Liepos 25 dieną Punsko parapijos kapinių koplyčioje vyko šv. Mišios už mirusius artimuosius, kurias aukojo kun. Marius Talutis. Mišių metu giedojo grigališkojo choralo giedotojos iš Vilniaus: Viktorija Silenkovaitė ir Milda Vitkutė. sb, punskas.pl

Tiberiados bendruomenės atstovai Punske

Liepos 17-19 dienomis į Punską užsuks jaunimas iš Lietuvos, Tiberiados bendruomenės (apie 30 asmenų iš skirtingų Lietuvos vietų). Vėliau jie autobusu išvyks į Jaunimo dienas Krokuvoje. Numatoma piligrimų programa Punske:Liepos 17 d. (sekmadienis)apie 17 val. – atvykimas; 18 val. – šv. Mišios19 val. – bendra arba su šeimomis, kurios priims piligrimus, vakarienė.Liepos 18 d. (pirmadienis)9 …