Naujoji evangelizacija

Popiežius Jonas Paulius II jau prieš 27 metus ėmė kalbėti apie naująją evangelizaciją, pranašiškai įžvelgdamas, kad ateina laikas, kai teritorijose, kur Evangelija kažkada jau buvo paskelbta, kur kultūros pamatas persmelktas krikščioniškomis vertybėmis, gyvas tikėjimas nyks ir kad reikės naujosios evangelizacijos, naujo skelbimo. Dabar šis pranašiškas žodis tampa kūnu. Popiežiaus Benedikto XVI pernai įsteigta Popiežiškoji naujosios …

Apie moterų kunigystę

Kardinolas Piacenza į žurnalistų klausimą apie moterų kunigystę atsakė, kad Bažnyčia negali moterims teikti kunigystės šventimų. Tai doktrininis sprendimas, kuris negali būti pakeistas pagal kažkieno norą. Tačiau tai jokiais būdais nereiškia, kad moterims nėra vietos Bažnyčioje. Priešingai, moterys turi svarbų vaidmenį ir gali turėti dar didesnį. Bažnyčia yra įsteigta Kristaus ir žmonės negali pakeisti to, …

Kryžių kalne naikinamos popiežiaus pėdos

Šiaulių rajono valdininkai užsimojo nugriauti koplyčią, kurioje popiežius Jonas Paulius II aukojo Mišias per savo viešnagę Lietuvoje. Ne tik mūsų šalyje, bet ir visame katalikiškame pasaulyje renkami parašai dėl popiežiaus Jono Pauliaus II koplyčios išsaugojimo prie Kryžių kalno. Neseniai ji buvo apsodinta gyvų gėlių žiedu, vyksta kitokios protesto akcijos. Koplyčia – ne laikinas statinys Lemtingas …

Negyvosios jūros rankraščiai pasiekiami kiekvienam

Izraelio muziejus paskelbė gerą žinią Biblijos ir senųjų kultūrų tyrinėtojams: nuo šiol keli vadinamieji Negyvosios jūros rankraščiai pasiekiami kiekvienam, su tekstiniais ir vaizdiniais paaiškinimais anglų kalba, interneto svetainėje skaitmeniniu pavidalu. Projektas realizuotas bendradarbiaujant su „Google“. Negyvosios jūros rankraščiais vadinamas maždaug 900 dokumentų, didelių ir mažų, rinkinys, kuris buvo surinktas aplink Negyvąją jūrą esančiose olose praėjusio …

„Man buvo didelė garbė“

Popiežius Benediktas XVI apie savo ką tik pasibaigusią apaštališkąją kelionę į Vokietiją trečiadienį kalbėjo kaip apie didingą tikėjimo šventę. Savo kelionės įspūdžius popiežius papasakojo trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams. Bendroji audiencija įvyko Šv. Petro aikštėje. Dienos, praleistos Vokietijoje, buvo intensyvios ir puikios, – sakė Benediktas XVI, kuris per keturias dienas, nuo rugsėjo 22 iki 25, apsilankė …

Popiežius įkūrė naują įstaigą

Popiežius įvedė pakeitimų į Apaštališkąją Konstituciją „Pastor Bonus“, nuo 1988 metų reguliuojančią Romos kurijos darbą, prie Romos Rotos Tribunolo įkūrė naują įstaigą, praneša Vatikano radijas. Jai pavedė vietoj Kulto ir sakramentų kongregacijos svarstyti dviejų rūšių bylas: dėl atleidimo nuo santuokos galiojimo ir šventimų galiojimo panaikinimo. Romos Rota yra aukščiausios instancijos teismas santuokos galiojimo bylose. Įvedus …

Šventojo Tėvo kelionės į Vokietiją atgarsiai

Sekmadienio vakarą baigėsi keturias dienas trukusi Šventojo Tėvo kelionė į Vokietiją. Iš Freiburgo į Romą popiežius parskrido jau sutemus – Ciampino oro uoste lėktuvas nutūpė porą minučių prieš devynias Romos laiku. Dar po pusvalandžio popiežius jau buvo Kastelgandolfo vasaros rezidencijoje. Jau šios savaitės šeštadienį, spalio 1-ąją, popiežius persikels gyventi į Vatikaną. Ką tik pasibaigusi apaštališkoji …

Popiežiaus apsilankymo Vokietijoje atgarsiai

Tarptautinė žiniasklaida skyrė daug dėmesio popiežiaus kelionei, ypač jo apsilankymui Bundestage ir kalbai parlamentarams. Daug kur paminėta, kad priešingai nei rugpjūčio mėnesio kelionėje į Madridą, į Pasaulines jaunimo dienas, gatvėse nebuvo didelių popiežių sveikinančių minių. Tačiau tai jokia staigmena – iš puspenkto milijono Berlyno ir apylinkių gyventojų tik 400 000 save laiko katalikais. Ir tik …

„Tikime su visa Bažnyčia“

Pirmąją vizito Vokietijoje dieną Šventasis Tėvas užbaigė Mišiomis, ketvirtadienio pavakarę aukotomis Berlyno olimpiniame stadione, talpinančiame septynias dešimtis tūkstančių žmonių. Mišių tema – Kristaus žodžiai: „Aš esu vynmedis. Jūs – šakelės. Pasilikite manyje“. Plėtodamas šią temą Mišių homilijoje, Šventasis Tėvas susiejo šiuos evangelisto Jono užrašytus žodžius su krikščionio apsisprendimo už Kristų ir priklausymo Kristaus Bažnyčiai giliosiomis …

Šventasis Tėvas Vokietijoje

Tai yra jau 21-oji tarptautinė apaštališkoji kelionė nuo Benedikto XVI pontifikato pradžios ir trečiasis jo vizitas Vokietijoje po dalyvavimo 2005 m. Kelne vykusiose Pasaulio jaunimo dienose ir vizito gimtojoje Bavarijoje 2006 m. Kartu tai yra 134-oji popiežiaus apaštališkoji kelionė dabartiniais laikais (skaičiuojant nuo Pauliaus VI kelionės į Šventąją Žemę 1964 m.). Iš Romos į Berlyną Šventasis …

Apie popiežiaus kelionę į Vokietiją

Rugsėjo 22-25 dienomis Šventasis Tėvas vyksta į Vokietiją (Berlyną, Erfurtą ir Freiburgą). Apie tai rašo Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas Jonas Malinauskas. „(…) Vokietijoje, kartu su žiniomis apie paskutinius pasirengimus, pasigirsta ir poleminių balsų, kurie kaip paprastai palydi jau kone kiekvieną popiežiaus kelionę. (…) rugpjūčio 27-ąją paskirtas naujasis Berlyno arkivyskupas Rainer Maria Woelki pareiškė, jog …

Šv. Baltramiejaus atlaidai Žagariuose

Trečiadienį, rugpjūčio 24 d., Žagarių bažnytėlėje vyko šv. Baltramiejaus atlaidai. Mišias atnašavo kun. Bernardas Augaitis ir jo kvietimu atvykęs svečias kunigas Algimantas Keina iš Vilniaus.                           Kunigas svečias mišių pradžioje pasveikino suėjusius į atlaidus, palinkėjo sveikatos ir sėkmės, pagyrė, kad visa bažnyčia meldžiasi …

Meil? ir viltis atved? ? altori? garbę

Geguž?s 1 d. bus galutinai užbaigta popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos byla. Garbingasis Dievo tarnas bus iškilmingai paskelbtas palaimintuoju. Tačiau bylos paskutinis etapas, kurio metu buvo išnagrin?tas stebuklingas ?vykis, gali kiek klaidinti: Jonas Paulius II bus paskelbtas palaimintuoju ne tod?l, kad jo užtarimu ?vyko moters pagijimas, Bažnyčios oficialiai pripažintas stebuklingu. Tai buvo b?tina ir svarbi …

Jono Pauliaus II beatifikacijos programa

Jono Pauliaus II skelbimo palaimintuoju iškilm?s prasid?s išvakari? maldos vigilija, vyksiančia šeštadienio, balandžio 30-osios, vakarą Romos Didžiojo cirko aikšt?je. 20 val. Romos laiku prasid?siant? ir dvi su puse valandos truksiant? maldos bud?jimą sudarys dvi dalys. Pirmojoje, atsiminim? ir liudijim? dalyje, apie Joną Pauli? II kalb?s du buvę artimiausi jo bendradarbiai ? buvęs asmeninis sekretorius, dabar …