Jorė 2017

Kviečiame pabūti gamtoje ir patiems pajusti pavasario šventę. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose, Punsko valsčius, Lenkija 2017 m. balandžio 30 d. Programa: 14.00 val. – mugės atidarymas 15.00 val. – eisena ir apeigos prie aukuro 15.30 val. – vietinių ir Lietuvos ansamblių muzikavimai 16.30 val. – vaišės – viralo „Dilgė“ ragavimas 17.00 val. – vakaronė …

PROTMŪŠIS JAU ČIA!

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune sukūrė protmūšį siekiant paminėti artėjantį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Dalyvauti protmūšyje yra kviečiamos lietuvių bendruomenės visame pasaulyje. LLJS kviečia visus Lenkijos lietuvius dalyvauti protmūšyje, kuris vyks restorane „Rūta“ Punske jau kovo 10 d. Kadangi protmūšio klausimai glaudžiai susiję su reikšmingiausiais Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykiais – raginame susipažinti su visų turų …

Kviečiame į pažintinę-piligriminę kelionę po Lazdijų kraštą

Išvykstame spalio 17 d. 9 val. iš bažnyčios aikštės. Numatoma aplankyti: Būdviečio bažnyčią ir dvarvietę, Aštriosios Kirsnos dvarą, Bulakavo dvarą, Rudaminos bažnyčią, kun. Juozo Zdebskio kapą, piliakalnį, Kalniškės mūšio vietą (Punsko kryžiaus pašventinimas), Šlavantų bažnyčią, kun. Juozo Zdebskio muziejų, piliakalnį.  Kelionei registruotis prašom pas vikarą kunigą Marių Talutį tel. 661 017 316 arba el. paštu mtalutis@gmail.com. …

Rekolekcijos jaunimui

˜ ™˜ ™˜Kviečiame jaunuolius nuo 16 iki 29 metų į KAIROS rekolekcijas lapkričio 2–5 dienomis Smalėnuose.  Kas tos KAIROS? KAI­ROS – tai ne tik vie­nas ki­tą ve­jan­tys siur­pri­zai, tai – rim­ta pa­ra­ma dva­si­nė­je ke­lio­nė­je, pa­de­dan­ti su­vok­ti, ką reiš­kia bū­ti krikš­čio­niu, o tai su­vo­kus – džiu­giai švęs­ti. KAI­ROS die­nos ir va­ka­rai – ku­pi­ni po­kal­bių ir už­si­ė­mi­mų, pa­de­dan­čių at­si­ver­ti, …

Internetinio marketingo projektų vadovas Lenkijos rinkai

Darbo pobūdis -Klientų paieška ir aptarnavimas internetu -Produktų ir paslaugų reklama ir pardavimas internetu -Galima dirbti iš namų (reikalingas nuosavas kompiuteris, Skype programa ir pastovus interneto ryšys)   Reikalavimai -Mokėti skaityti ir be klaidų rašyti lenkiškai -Lenkų kultūros, gyvenimo ir mąstymo būdo supratimas -Mokėti kelti įvairų turinį į interneto svetaines ir jas administruoti -Išmanyti internetinio …

Lietuviškų šv. Mišių laikas Suvalkų krašte

Punske – 8.00 val., 12.15 val. Vidugiriuose – 11.00 val. Seinuose – 13.00 val. Žagariuose – 10 val. Smalėnuose – 10.00 val. Suvalkuose – 15.30 val. I ir III mėnesio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje Šv. Mišios lietuvių kalba Varšuvoje (Res Sacra Miser koplyčioje, Krakowskie Przedmieście g. 62) antrą mėnesio sekmadienį 15.00 val. Kunigai, patarnaujantys lietuvių kalba: …

2016 metų kalendorius

Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė 2016 metų kalendorius, skirtas Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus 60-osioms metinėms. Kalendoriuje yra publikuojami licėjaus absolventų meno kūriniai: Pajusk magiją, Paula Rupinskaitė, 2014; Substitutas nr. 1, Vilius Marcinkevičius, 2015; Motinos meilė, Dalia Grigutytė, 2012; Varnų arbata, Laima Birgelytė, 2011; Gaivalai, Rita Pacenkaitė-Kutilienė, 2014; Turkusinė gėlė, Margarita Jaskevičiūtė, 2010; Gyvybės medis, …