?Žalgirio? arenos atidarymas nukeltas

Kauno ?Žalgirio? arenos atidarymas ? dar kartą nukeltas. Tik š? syk?, teigiama, ? jau paskutin? kartą. Penktadien? spaudos konferencijoje pristatyti rugpj?čio 18-ąją dieną vyksiančio iškilmingo Nemuno salos arenos atidarymo renginiai. Iš pradži? skelbta, kad ?Žalgirio? arena bus atidaryta liepos 7 dieną, v?liau atidarymas atid?tas rugpj?čio 3 dienai. Penktadien? oficialiai paskelbta, kad arenos atidarymas vyks rugpj?čio …

2011 met? Lietuvos vyr? rinktin?

2011 m. rugpj?čio 31 – rugs?jo 18 d. Lietuvoje vyks Europos čempionatas  Išpl?stiniame sąraše ? 24 pavard?s Treneris Kemz?ra sak? iš n? vieno krepšininko neišgirdęs neigiamo atsakymo d?l sprendimo atstovauti rinktinei. Nors pastaruoju metu jam neteko bendrauti su visais kandidatais, strategas yra tikras, kad pirmadien? visi susirinks ? Druskininkus. Nors nuo pirmosios stovyklos darbuosis 20 žaid?j?, …

Kanados spauda apie Valanči?ną

Didžiausias Toronto dienraštis ?The Toronto Sun? pirmadien? išspausdino straipsn? ?Daug dalyk?, d?l kuri? turi m?gti Valanči?ną?, kuriame neskuba aukštinti ? Pasaulio 19-meči? krepšinio čempionato olimpą savo komandą atvedusio naudingiausio turnyro žaid?jo Jono Valanči?no. ?Dabar, kai J. Valanči?nas užbaig? savo žvaigždišką pasirodymą FIBA 19-meči? čempionate, kuriame atved? Lietuvą iki aukso medali?, kyla neapsakoma pagunda šlovinti jo …

Apie Konstantiną Savicką

2011 met? birželio 4 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no mokyklos bei Kovo 11-osios lic?jaus sporto sal?se vyks Punske gimusio Lietuvos krepšinio pradininko Konstantino Savicko taur?s tarptautinis berniuk? krepšinio turnyras. *** Konstantinas Savickas gim? 1908 m. spalio 14 d. Punske, lietuvi? valstieči? šeimoje. Nepra?jus metams, Savick? šeima su Konstantinuku iškeliavo anapus Atlanto ir po keli? m?nesi? …

K. Savicko krepšinio turnyras

2011 met? birželio 4 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no mokyklos bei Kovo 11-osios lic?jaus sporto sal?se vyks Punske gimusio Lietuvos krepšinio pradininko Konstantino Savicko taur?s tarptautinis berniuk? krepšinio turnyras. Dalyvaus: Kalvarijos, Lazdij?, Balstog?s ?Żubry I?, Balstog?s ?Żubry II?, Bielsk Podlaski, Varšuvos, Sein? ?Žiburio? bei Punsko Dariaus ir Gir?no mokykl? komandos. Varžybos vyks dviejuose pogrupiuose (po …

Vent?je laim?jo lenkas

2011 m. geguž?s 30 d., Vent? ? Vilnius. Vakar Vent?je baig?si tarptautini? formul?s klas?s burlenči? varžyb? ?Baltic Cup? I etapas. Dvi dienas Kurši? mariose vykusias varžybas  laim?jo 29 met? lenkas Filipas Korczyckis, aplenkęs 42 met? estą Martiną Erviną ir 34 met? latv? Jan? Preissą. Aukščiausia – vienuoliktoji – lietuvio užimta vieta priklauso 28 met? Mantui …

?Lietuvos burlenči? Taur? 2011?

Savaitgal? Vent?je vyks ?Lietuvos burlenči? Taur? 2011? Burlenči? sporto entuziastai Kuršmar?se atidaro šiltąj? sezoną 2011 m. geguž?s 10 d., Vilnius. Ateinant? savaitgal?, geguž?s 14-15 dienomis, Vent?s poilsio ir laisvalaikio centre ?Ventain?? vyks ?Lietuvos burlenči? Taur? 2011?. Dvi dienas Kurši? mariose truksiančiose varžybose burlenči? sporto entuziastai rungsis slalomo ir formul?s rungtyse. ?Rungtys skirstomos ? klases ir …

Banglenči? varžybos Vilniuje

2011 m. balandžio 12 d., Vilnius.  Ateinant? šeštadien?, balandžio 16 dieną, ?Vichy? vandens parke Vilniuje stipriausieji m?s? šalies j?gos aitvar? virtuozai gyvai dalinsis ?sp?džiais apie pra?jusią savaitę Norvegijoje vykusias tarptautines žiemos j?gos aitvar? varžybas ?Red Bull Ragnarok 2011?, kuriose dalyvavo per 240 paj?giausi? pasaulio sportinink? iš 22 valstybi?. Šalies rinktinei atstovavo Lietuvos 2011 met? žiemos …

Lietuvi? debiutas pasaulio čempionate

Šiandien, 2011 m. kovo 29 d., Italijoje, Chiesa Valmalenko, ?vyko snieglenči? kroso kvalifikacijos varžybos, kuriose dalyvavo ignalinietis Tadas Malinauskas ir Modesta Just? Morauskait?. Jose varž?si 66 jaunuoliai ir 25 jaunuol?s d?l vietos finale, ? kur? patenka 32 sportininkai ir 16 sportininki?, greičiausiai ?veikusi? trasą. Sportininkai tur?jo du bandymus ?veikti trasą su kli?timis (8 tramplinai su …