Sveikiname portalo „punskas.pl“ kūrėjus!

Sveikiname internetinio portalo „punskas.pl“ kūrėjus sulaukus net 4 milijonų lankytojų!!! Kiekvieną dieną puslapį aplanko įvairaus amžiaus lietuvaičiai, dažniausiai gyvenantys Lenkijos teritorijoje ir Lietuvos etninėse žemėse. Tačiau puslapis yra skirtas: etninių žemių lietuviams, lietuvių diasporai Lenkijoje, Lietuvos visuomenei, lietuvių emigrantams JAV, Kanadoje, Vakarų ir Rytų Europoje, Rusijoje. Čia galima sekti lituanistinį švietimą, kultūrinę ir dvasinę veiklą, …

Tegul Jūsų širdis pripildo viltis

Tegul širdis pripildo viltis, tikėjimas, šventinė nuotaika, jauki ramybė, susikaupimas ir meilė belaukiant šv. Kalėdų. Tegul artėjantys Naujieji metai būna ambicingi, produktyvūs, kūrybingi, sėkmingi, laimingi ir džiuginantys.  Gražių švenčių Jums ir Jūsų artimiesiems.  Lietuvių  kalbos instituto kolektyvas

Brangūs Lenkijos lietuviai!

Džiaugiuosi, kad Jūs saugote tėvų ir protėvių lobius – kalbą, papročius, tradicijas. Tegul kalėdiniai ir naujametiniai dangaus šviesuliai taip nutvieskia Jūsų kelius ir kryžkeles, kad visos dienos būtų sklidinos Dievo palaimos, džiaugsmo, laimės, didelių kūrybinių galių.       Jus mylinti Eugenija Sidaravičiūtė iš Druskininkų    

Velykų sveikinimas

Viltis iš naujo bunda, šyla, Ramybė beldžias į namus. Velykų šventė jau prabilo Ir laimina kiekvieną – mus visus.   Su šv. Velykom sveikina Punsko valsčiaus taryba, viršaitis ir darbuotojai

Mielieji

2013 m. kovo 11 d. Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu Jus Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga. Prieš 23 metus sudėtingų istorinių aplinkybių ir nepalankių politinių vėjų laikotarpiu mes įrodėme, kad esame stiprūs, vieningi ir pasiryžę gyventi laisvoje demokratinėje Lietuvos valstybėje. Laisvę per nelengvus išbandymus ir skaudžias pamokas pasiekėme savo vienybe ir ryžtu. Lietuva per …

Su Vasario 16-ąja

  Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu visus Jus su Lietuvos Valstybės atkūrimo diena! Jau prabėgo devyniasdešimt penkeri metai, bet ši data, Vasario 16-oji, iki šiol lieka gyva tautos atmintyje, žmonių mintyse ir širdyse.  

Brangūs portalo punskas.lt Bičiuliai!

Kaip viesulas nuūžė dar vieneri metai. Netrukus prie Kūčių stalo vėl dalinsimės su savo artimaisiais kalėdaičiu, rūpesčiais ir džiaugsmais… Linkime Jums, brangūs Skaitytojai, kad tie prie balto Kūčių stalo išsakyti šilti kalėdiniai žodžiai lydėtų Jus visus ateinančius metus. Tebūna jie Jums kūrybingi, sveiki ir laimingi. Portalo punskas.pl redakcija

Mielieji

Šv. Kalėdos – tai metas, kada apmąstome nueitą kelią, prisimename brangiausius žmones. Sveikinu šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.  

Linksmų ir džiaugsmingų šventų Kalėdų!

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. (Jn 1,9) Prasmingo susikaupimo namie, prie Kūčių stalo! Telydi Jus tyliosios nakties viltis, šviesa ir gerumas, tegyvena Jūsų šeimoje darna, tebūnie atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems šilumos reikalingiems! Linksmų ir džiaugsmingų šventų Kalėdų! Prasmingų ir laimingų Naujųjų metų! Seimo Pirmininko …