Išeiviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

Sausio 17 d., Vilnius. Nuo sausio 21 d. iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti. Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką. Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos …

Moksleivių diena VDU!

Moksleivi, žvilgtelėk į Vytauto Didžiojo universitetą iš arčiau ir pabendrauk su studentais bei dėstytojais. 2013 m. sausio 18 d. apsilankyk jau ketvirtus metus iš eilės vykstančiame renginyje „Moksleivių diena VDU“. Šią dieną galėsi universitetą pažinti iš arčiau. Tau suteikiama galimybė pabendrauti su VDU studentais ir dėstytojais, sužinoti apie studijas, aplinką bei kitas veiklas universitete, tobulėti …

Stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka – neteisėta

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija, išnagrinėjusi norminę administracinę bylą pagal Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas (toliau – ministro įsakymas) ir juo patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) neprieštarauja įstatymams bei vaiko teisėms …

Naujosios technologijos mokykloms

Vis dažniau kalbama apie naujųjų technologijų taikymą mokykloje. Mokykla yra ta vieta, kurioje tokios naujovės, prasmingai jas išnaudojant, gali padėti moksleiviams mokytis, ugdyti savo gebėjimus ir tobulėti. Neabejotinai jos palengvina ir paįvairina pedagogų darbą. Kol kas tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje tai tik bandymai, ministerijos ir leidyklų pilotiniai projektai, pirmieji žingsniai į skaitmeninę mokymo ir mokymosi …

Lietuvių švietimas Suvalkuose

Apie lietuvių švietimą Suvalkuose portalo punskas.pl redaktorius Sigitas Birgelis kalbasi su lituaniste Birute Burdinaite-Ołów. „Šiais mokslo metais vidurinių mokyklų moksleiviai lietuvių kalbos mokytis renkasi kartą per savaitę Suvalkų 4-ajame mokyklų komplekse Seinų gatvėje“, – pasakoja Birutė Burdinaitė-Ołów. Mokiniai per pamokas skaito ir nagrinėja lietuvių literatūrą, mokosi taisyklingai kalbėti, rašyti. Mokiniams labai patinka ekskursijos. Pernai jie …

Valstybės parama studijoms

Lietuvos aukštosios mokyklos siekia pritraukti ne tik gabius mūsų šalies studentus, bet ir jaunus protus iš užsienio. Valstybė skelbia konkursą ir rems magistrantų iš trečiųjų šalių studijas mūsų šalyje.   Tikimasi, kad finansinė parama padės į mūsų šalį pritraukti motyvuotus jaunuolius, kurie drauge su bendrakursiais įsitrauks į mokslinių tyrimų projektus, bendradarbiaus šiuo metu kuriamuose mokslo, …

Punske yra vykdoma Comenius programa

  Punsko Kovo 11-osios licėjuje yra vykdoma Comenius programa. Apie ją pasakoja mokyklos mokytoja Alicija Krakauskienė. Comenius programa skirta mokykliniam ugdymui. Jos tikslas yra pagerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir sustiprinti europinę dimensiją, remiant tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Vykdydami šį projektą mokiniai išmoks vertinti savo tautos paveldą, supažindins su juo kitų šalių žmones. Mokiniai plėtos …

Bus leidžiama naudotis žodynais

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) parengė ir patvirtino 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo normas. Pirmą kartą egzamino vertinimo normos patvirtintos ir paskelbtos iš anksto, iki šiol jos būdavo teikiamos egzamino vertintojams po egzamino. Nuo norminio brandos egzaminų vertinimo pereinama prie kriterinio. Mokinių pasiekimai bus vertinami pagal nustatytus vertinimo kriterijus, bet nebebus lyginami …

Comenius projekto partnerių susitikimas Rumunijoje

Kalvarijos gimnazija 2012-2014 metais vykdo daugiašalį Comenius bendradarbiavimą Europos gidas su aštuoniomis šalimis partnerėmis: Lenkija, Prancūzija, Portugalija, Graikija, Rumunija, Bulgarija bei Turkija. Vienas iš pagrindinių šios partnerystės tikslų yra pažinti ne tik savo šalies, bet ir partnerių šalių kultūrą bei tradicijas. Pirmasis partnerių susitikimas vyko spalio 15-19 dienomis Campulung Maldovenesc miestelyje, Rumunijoje. Tai buvo puiki …

Vidugirių mokykloje

Spalio 9 dieną kartu su „Aušrelės“ redaktore Vida Baranauskaite lankėmės jaukioje Vidugirių mokykloje. Vidugirių kaimas nusidriekęs 12 km į pietryčius nuo Punsko ir apie 10 km į šiaurę nuo Seinų. Šiuo metu kaime gyvena per 90% lietuvių. Čia kertasi keli vietinės reikšmės keliai, yra pagrindinė mokykla, bažnyčia, parduotuvė ir kt. Daug kam gali būti staigmena, …

Pristavonių mokykloje

Prieš keliolika metų Lenkijoje įgyvendinta švietimo reforma (kai buvo panaikintos aštuonmetės mokyklos ir įkurtos gimnazijos) regimai pablogino mūsų kaimo mokyklų padėtį. Punsko valsčiaus tarybos sprendimas mažinti kai kurių iš jų organizacinį lygį padarė mokykloms nepataisomą žalą. Vis dėlto gražios, šiltos ir jaukios tos mūsų kaimų lietuviškos mokyklos. Nors ir nedidelės vaikų skaičiumi, bet mūsų visuomenei …

Navinykų mokykloje

Lietuviškos kaimo mokyklos, nors palyginti ir nedidelės vaikų skaičiumi, nepaprastai šiltos, jaukios ir mūsų visuomenei bei lietuviškumo palaikymui šiame krašte didžiai reikšmingos. Šias mokyklas lankantys vaikai čia turi ne prastesnes, o gal, drįsčiau tvirtinti, net tam tikrais atžvilgiais ir geresnes negu didelėse mokyklose tobulinimosi sąlygas. Tai svarbūs mūsų priešpiliai ir nepaprastai reikšmingi lietuvių kultūros židiniai. …

Punsko licėjuje pradedamas vykdyti Comenius projektas

Punsko licėjuje pradedama įgyvendinti viena iš Mokymosi visą gyvenimą programos veiklų – Comenius daugiašalės partnerystės projektas (European Resource Seekers). Comenius mokyklų partnerystė – tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo įstaigas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos tikslas yra stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Comenius …

Mokyklose įvedamas net suolo mokestis

Lietuvoje tėvams už savus pinigus tenka remontuoti klases, keisti langus, palanges, pirkti mokyklines lentas, šviestuvus, užuolaidas, o dabar – net ir suolus. Mokyklų vadovai teisinasi, kad iš tėvų nieko nekaulija. Esą mokinių tėveliai patys nori prisidėti prie klasių atnaujinimo, vaikų gerovės. „Respublikos“ redakciją pasiekė skaitytojo Ričardo Šileikos laiškas. Pirmoko tėvas apgailestauja, kad valstybinėse mokyklose pamažu …