Punsko Kovo 11-osios licėjus

Punsko licėjus, tai vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla su lietuvių dėstomąja kalba. Mokslas joje trunka trejus metus. 2011/2012 mokslo metais Punsko Kovo 11-osios licėjuje mokosi 94 mokiniai. Į Punsko bendrojo lavinimo licėjų priimami mokiniai, baigę gimnaziją, mokantys lietuvių kalbą bei surinkę atitinkamą kiekį taškų. Apie šią mokyklą pasakoja jos direktorė Irena Marcinkevičienė bei mokiniai: Gintas Šuščevičius, …

Abitūros egzaminai Punske

Gegužės mėnesį Punske, kaip ir visoje Lenkijoje, vyksta valstybiniai abitūros egzaminai. Apie juos pasakoja Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė. punskas.pl

Paskutinis skambutis

Š. m. balandžio 27-ąją Punsko Kovo 11-osios licėjuje paskutinis skambutis nuaidėjo 32 mokyklos abiturientams. Į licėjaus sporto salę susirinkusiems mokytojams, mokiniams bei jų tėvams tai buvo neeilinė šventė. Atsisveikinimo kalbas pasakė mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė, šokių grupės vadovė Asta Pečiulienė, „Dėmesio“ globėja Birutė Vaičiulienė, krepšininkių ir krepšininkų treneriai Gražina Bliūdžiuvienė ir Jonas Vydra, jaunimo teatro …

Licėjuje įdomu, gera ir smagu

Šiandien Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyksta Paskutinis skambutis. Punsko licėjus, tai vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba. Mokslas joje trunka trejus metus. Į Punsko bendrojo lavinimo licėjų priimami mokiniai, baigę gimnaziją, mokantys lietuvių kalbą bei surinkę atitinkamą kiekį taškų. 2011/2012 mokslo metais Punsko Kovo 11-osios licėjuje lietuvių dėstomąja kalba mokosi 94 mokiniai. Licėjaus …

Dailiojo žodžio konkursas

Dailiojo žodžio konkursą kaip kasmet mūsų krašto mokyklų moksleiviams surengė Lenkijos lietuvių draugija. Balandžio 21 d. (šeštadienio) rytą dalyviai iš Seinų „Žiburio“ vaikų darželio, Punsko vaikų darželio, Pristavonių, Navinykų, Vidugirių, „Žiburio“,  Krasnavo pagrindinių mokyklų, Seinų ir Punsko gimnazijų bei Punsko licėjaus susibūrė Seinų „Žiburyje”. Pagal iš anksto Draugijos nustatytą reglamentą jie padalinti į aštuonias grupes: …

Universitetuose mažėja studentų

Lietuvos universitetuose ir kolegijose mažėjant studentų skaičiui, siūloma jų prisivilioti iš užsienio – daugiausiai iš trečiųjų šalių. Kartu pranešama apie galimą britų aukštųjų mokyklų atėjimą į Lietuvą. Nuogąstaujama, kad šios gali papildomai nuvilioti studentus ir geriausius dėstytojus. Lietuvos aukštosios mokyklos pasaulio universitetų reitingų lentelėje nepakyla aukščiau septintojo šimtuko, todėl nemažai abiturientų, apeliuodami į geresnę mokslo …

Uždaryta pusė Lietuvos mokyklų

Per dešimtmetį uždaryta pusė Lietuvos mokyklų. Pedagogai tvirtina, kad antikonstitucinė reforma ir šiemet iškraustys iš šalia namų esančių mokyklų. Dėl neadekvačiai taikomo mokinio krepšelio principų uždaromos net tos mokyklos, kurias mokiniai vadina savo namais. Tačiau švietimo ministras Gintaras Steponavičius bei jo komanda ir toliau reformuoja švietimą tikindami, jog keliolika kilometrų vaikams – įveikiamas kelias. „Jeigu …

Žiemos stovykla Seinuose

Seinų „Lietuvių namai“ jau devintą žiemą surengė vaikams užsiėmimus. Tris dienas prieš šiemečius aršius speigus, sausio 23-25, Seinų „Žiburio“ mokykloje vyko žiemos stovykla. Joje dalyvavo rekordinis vaikų skaičius – 121 vaikas iš Seinų, Punsko apylinkių, Suvalkų ir Varšuvos. Dalyviai padalinti į grupes. Mažiausiesiems užsiėmimus vedė Alicija Nevulienė, Alicija Maksimavičienė, Birutė Nevulytė ir Gražina Karaneckienė. Pradinukai …

Parama studijoms

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija praneša, kad iki vasario 15 d. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai Valstybiniam studijų fondui gali teikti paraiškas paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti. Švietimo ir mokslo ministerija šiemet tam numatė skirti apie 600 tūkst. litų. Studentams bus teikiama dviejų rūšių parama – stipendija už studijų rezultatus …

Lietuvių kalbos ir literatūros likimas

Diskusijoje dalyvavo lituanistai ir pedagogai Kęstutis Bredelis, Jurga Dzikaitė, Irena Gasperavičiūtė, Jurgita Girčienė, Vanda Juknaitė, Darius Kuolys, Nida Poderienė, Antanas Smetona, Irena Smetonienė, Regimantas Tamošaitis. Šių metų spalio 21–22 d. įvyko Lietuvos ir užsienio mokyklų lituanistų konferencija „Mokyklinei lituanistikai aktualūs atradimai ir įžvalgos“. Ją organizavo asociacija „Lituanistų sambūris“, Lietuvos mokslo ir švietimo ministerija, Vilniaus universitetas, …

Lietuvos švietimo ekspertų išvados

Lapkričio 29 d. Lietuvos švietimo ekspertai, apibendrindami Lietuvos ir Lenkijos švietimo ekspertų darbo grupės veiklą, pareiškė nematantys priežasčių, kodėl turėtų būti atšauktas šių metų kovo 17 d. priimtas ir liepos mėnesį įsigaliojęs, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Lenkijos Respublikos politikų kritikuojamas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Lapkričio 29 pareiškimą dėl Lietuvos ir Lenkijos švietimo ekspertų susitikimų …

Netyla diskusijos dėl studijų finansavimo

Lietuvoje netyla diskusijos dėl studijų finansavimo tvarkos šalies aukštosiose mokyklose. Studentų judėjimas „Studijų revoliucija“ praėjusią savaitę kreipėsi į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), prašydamas teisės rinkti parašus, siekiant pakeisti mokamų ir nemokamų studijų vietų finansavimo tvarką ir dabar galiojančią rotaciją. Šio judėjimo iniciatoriai pasiryžę surinkti daugiau kaip penkiasdešimt tūkstančių parašų per kelis mėnesius ir teigia, kad …

Pilietiškumo pamoka

Pedagogai, švietimo ir kultūros darbuotojai per televiziją kviečiami stebėti pilietiškumo pamoką Spalio 27 d., ketvirtadienį, nuo 10.00 iki 13.00 Seimo Kovo 11-osios salėje rengiama konferencija istorijos mokytojams, švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ar įmanoma paveldėti meilę Tėvynei?“, kurią visi suinteresuoti asmenys kviečiami stebėti antruoju (LTV2) ar trečiuoju (LTV World) …

Konferencija švietimo strategijos 10-mečiui

Lenkijos politikai dažnai kritikuoja Lietuvą dėl lenkų švietimo padėties šalyje. Esą Lietuva galėtų imti iš Lenkijos pavyzdį ir sudaryti lenkams tokias sąlygas, kokias turi Lenkijos lietuviai. Lietuvos lenkų žiniasklaida dažnai pabrėžia, kad Lenkijos lietuviams sukurtos „šiltnamio“ sąlygos. Deja, taip nėra. Šiandien, spalio 24 dieną, Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerijos iniciatyva Punske vyks konferencija, skirta …