Lietuviškam švietimui Lenkijoje trūksta lėšų

Lenkijos lietuvių švietimu domisi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). O patys Lenkijos lietuviai, kurių švietimui tautine kalba trūksta lėšų, laukia pirmadienio, kai bus paskelbtas naujas tautinių mažumų švietimo finansavimo modelis. Į Seinų ir Punsko lietuviškas mokyklas pirmą kartą atvykę tokio aukšto rango ESBO pareigūnai renka medžiagą įvyksiančiam ESBO aukštojo komisaro tautinių mažumų klausimais Knuto …

Aukštojo mokslo reforma

Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pagyros, kad aukštojo mokslo reforma Lietuvą perkėlė iš autsaiderių į vidutiniokes, ir toliau patiria fiasko. Nors, pasak jo, Lietuvos aukštasis mokslas dėl reformos finansuojamas daug geriau nei kitose šalyse, rekordinis šių metų paraiškų skaičius socialinėms stipendijoms gauti rodo, kad ministro kalbos – tik blefas. Kreiptis dėl socialinių stipendijų galima …

Lietuvoje sumažės universitetų

Vilniuje per artimiausią dešimtmetį valstybinių universitetų skaičius turėtų sumažėti nuo septynių iki keturių ar penkių, Kaune – nuo penkių iki trijų ar keturių. Darbą baigė prieš pusmetį premjero Andriaus Kubiliaus sudaryta ekspertų grupė, kuri turėjo pateikti pasiūlymus, kaip optimizuoti valstybinių universitetų tinklą dviejuose didžiausiuose šalies miestuose. Tačiau darbo rezultatai nuo visuomenės kol kas slepiami. Pirmadienį …

Apie Lenkijos paramą lenkiškoms mokykloms

Kaip praneša Lenkijos užsienio reikalų ministerija, pirmokų tėvams, kurie šiemet nusprendė leisti vaikus į lenkiškas mokyklas Lietuvoje, Lenkija išmokės po tūkstantį zlotų. Apie Lenkijos paramą Lietuvos lenkiškoms mokykloms pirmadienį paskelbė taip pat Lenkijos švietimo ir užsienio reikalų ministerijos. Pasak Lenkijos PAP naujienų agentūros, šiais metais dalyvauti šioje programoje norą pareiškė apie 1 tūkst. tėvų. Programos …

Švietimo ekspertų baigiamasis pranešimas

Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė pirmadienį Varšuvoje iki vėlaus vakaro posėdžiavusios Lietuvos ir Lenkijos švietimo ekspertų ir tautinių mažumų atstovų grupės švietimo klausimams aptarti antrojo susitikimo (vykusio 2011 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje) baigiamąjį pranešimą. Lenkų mitingas Tai buvo antrasis tokio pobūdžio susitikimas per pastarąją savaitę, praėjusį pirmadienį tarpvalstybinė darbo grupė buvo susirinkusi Druskininkuose. Dėl …

Rugsėjo 1-oji Lietuvoje

Miestelio statusą turinčioje Jūrės gyvenvietėje rugsėjo 1-ąją mokykla pasitinka bežadė. Prie mokyklos iškabos vis dar kybanti trispalvė nesuplevėsuos, gatvėse neklegės vaikų juokas, miestelis nesužydės gėlėmis ir šypsenomis. Prieš dvejus metus Jūrės (Kazlų Rūdos sav.) miestelio bendruomenei pavyko nuo uždarymo apginti Jūrės geležinkelio stotį. Sukilo visa bendruomenė, susitelkė ir senąją stotį išsaugojo. Šiemet, kad ir kiek …

Lenkai vėl protestuoja

Rugsėjo 2-ąją prie Lietuvos Prezidentūros ruošiamas lenkų mitingas. Jie ketina protestuoti prieš rugsėjo 1-ą įsigaliojantį Švietimo įstatymą. Kartu ruošiamasi streikui – nuo rugsėjo 2 d. raginama neiti į pamokas. Kaip teigiama išplatintame pranešime, bus mitinguojama prieš priverstinį dvikalbio mokymo tautinių mažumų mokyklose įvedimą, gimtosios ir valstybinės lietuvių kalbos mokymo programos bei egzamino suvienodinimą ir kt. …

Mažiau mokinių

Šiais metais į mokyklas ateis 20 tūkst. mažiau mokinių nei pernykštį rugsėjį. Tačiau daugiausia nerimo kelia tai, kad keli tūkstančiai mokyklinio amžiaus vaikų yra tiesiog dingę. 2010-2011 mokslo metais Lietuvoje buvo daugiau kaip 14 tūkst. mokyklos nelankančių moksleivių. Tokią grėsmingą informaciją šių metų birželį pateikė Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos vadovė Vincė Vaidevutė Margevičienė. …

Už studentus mokosi dėstytojai

Artėja nauji studijų metai, jiems rengiasi ir didžiausios studentų pagalbininkės – rašto darbus studentams pardavinėjančios įmonės. Jos – nebaudžiamos, nes teisininkai negali apsispręsti: legali ar nelegali šių įmonių veikla. „Rašome socialinių sričių mokslo darbus teisės, vadybos ir ekonomikos, istorijos, lituanistikos, pedagogikos, edukologijos, filosofijos temomis“, – internete informuoja viena iš tokių įmonių. Tačiau šia veikla užsiima …

Lyderyst?s akademija

Šiemet Lyderyst?s akademiją baig? net keturiasdešimt moksleivi? iš šešiolikos Vilniaus mokykl?. Kasmet pačius aktyviausius Vilniaus moksleivius suburiančiai Lyderyst?s akademijai tai jau antra absolvent? laida. ?Norint tapti geru lyderiu nepakanka b?ti aktyviam, smalsiam ir protingam, reikia tam tikr? žini?, kurios paprastam moksleiviui ne visada yra pasiekiamos. Tod?l geriausius Vilniaus moksleivius kasmet nemokamai kviečiame prisijungti prie Lyderyst?s …

Punskiečiams ?teikti VDU diplomai

Birželio 21 dieną Vytauto Didžiojo universitetas iškilmingai ?teik? diplomus dr. Aldonos Gaškien?s ir dr. Remigijaus Gašk? stipendininkams. Šiemet universitetą baig? 6 gavusieji mecenat? stipendijas Punsko lietuviai. Punsko Kovo 11-osios lic?jaus absolventus Aldona ir Remigijus Gaškos remia nuo 2002 m. Jie siekia puosel?ti ?Laim?s dobilo vaikais? pasivadinusi? punskieči? patriotizmą, ugdo ir stiprina meilę T?vynei. Šiais metais …

Apie švietimo reformą

Lenkijos reakcija ir Lenk? rinkim? akcijos politik? sukeltas triukšmas d?l stiprinamo lietuvi? kalbos mokymo tautini? mažum? mokyklose nukreip? d?mes? nuo visą Lietuvos švietimo sistemą paliečianči? pokyči?, kuriuos kritikuoja pedagogai. Kokios ?takos mokykl? reforma tur?s švietimui Lietuvoje? Apie tai pasakoja Kauno technologijos universiteto gimnazijos direktorius Bronislovas Burgys. „Ydinga ne pati id?ja vidurin? mokymą skirstyti ? tris …