Choreografinis sambūris „Jotva“ (1 dalis)

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai.

Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis “Balsynėlis”.

Šių metų birželio 18 dieną vyks Punsko lietuvių kultūros namų 60-metis.

Pristatome choreografinį sambūrį „Jotva“. Jis veikia nuo 1951 m. Sambūryje šoka 130 dalyvių. „Jotva“ kasmet rengia Motinos dienos koncertus, dalyvauja apžvalgose, konkursuose Lenkijoje ir Lietuvoje. Repertuaras – etno-šiuolaikiniai šokiai bei originalios šokio kompozicijos. Vadovė – Kornelija Mauliūtė.

sb, punskas.pl