Dek. prel. kan. Vytauto Gustaičio pamokslas Punske

2018 m. Punsko Žolinių atlaiduose dalyvavo daug kunigų iš Lenkijos ir Lietuvos. Šv. Mišias atnašavo Vilkaviškio katedros klebonas dek. prel. kan. Vytautas Gustaitis. Jis pasakė įdomų pamokslą. Kviečiame pasiklausyti jo fragmentų.

sb, punskas.pl