Gaisrininkų globėjo šventė

Sv_Florijonas_2005-11-03Gegužės 4-oji skirta šventajam Florijonui – gaisrininkų globėjui. Žagarių gaisrininkų grupė savo globėją pagerbs šv. mišiose Žagarių bažnytėlėje gegužės 17 d., o 29 ir 30 d. giedos gegužines giesmes, skirtas Šv. Mergelei Marijai. Gegužės 30-ąją 11 val. bažnytėlėje giedos aplinkinių parapijų bažnytiniai chorai.

Iš medžio išdrožta šv. Florijono statulėlė stovėjusi Berznyke. Dešinėje rankoje jis laikė kubilėlį su vandeniu, kairėje – ietį. Apsirengęs buvo romėnų kario drabužiais, su šalmu ant galvos.

Tikėta, jog, kartą ištikus gaisrui, būtinai reikia pastatyti koplytėlę su šv. Florijono skulptūra taip, kad šventasis matytų sodybos trobesius, ir daugiau gaisrų nebūsią. Šv. Florijonas buvo romėnų karys, atsivertęs į krikščionybę ir už tai nukankintas apie 304-uosius metus. Jis garsėjo stebuklingai vienu kibiru vandens užgesinęs degantį namą. Dėl savo atliktų darbų šv. Florijonas laikomas gelbėtoju nuo gaisro bei Austrijos globėju.

Apskritai nuo gaisrų saugo šv. Agota ir šv. Florijonas. Šv. Agotos statulėlė šalia bažnyčios, iškelta virš koplyčios, ir dabar globoja Seinus.

Kiekvienų metų gegužės 4-ąją visoje šalyje aukojamos šv. Mišios už ugniagesius, rengiamos šventinės rikiuotės, iškilminguose minėjimuose nusipelniusiems gaisrininkams įteikiami apdovanojimai ir padėkos.

E. P., punskas.pl