Gedulo ir vilties diena

Šiandien, 2017 metų birželio 14 dieną, sukanka 66-eri metai nuo pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo. Pirmieji tremtinių ešelonai pajudėjo 1941 metų birželio 14-osios naktį.

Lietuvos gyventojų trėmimams skirti vagonai (Ekspozicija Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje)
Lietuvos gyventojų trėmimams skirti vagonai (Ekspozicija Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje)

Sovietų Sąjungai ir Vokietijai pasirašius nepuolimo sutartį ir slaptuosius protokolus – Lietuva pateko į SSRS įtakos sferą. 1940 metų birželio 15 dieną sovietų kariuomenė peržengė Lietuvos sieną ir prasidėjo okupacija. Ne visai po dviejų mėnesių – rugpjūčio 3 dieną – Lietuva tapo sąjunginė Sovietų Sąjungos respublika. Buvo reorganizuota kariuomenė, nacionalizuota žemė, bankai, pramonė, įvesta nauja valiuta – rublis. Pradėjo veikti NKVD ir NKGB padaliniai. 1941 metų birželio 14-ąją prasidėjo masiniai trėmimai. Juos vykdė specialūs NKVD daliniai. Pirmiausiai buvo tremiami Lietuvos politiniai veikėjai, partijų ir organizacijų vadovai, karininkai, vėliau gydytojai, mokytojai, ūkininkai ir jų šeimos. Buvo tremiama ištisomis šeimomis. Vyrai būdavo atskiriami nuo šeimų ir siunčiami į Krasnojarsko, Komijos, Sverdlovsko, o jų šeimos į Altajaus, Novosibirsko, Komijos lagerius. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kitus sunkius fizinius darbus.

Kviečiame pasižiūrėti, kaip Gedulo ir vilties dieną punskiečiai paminėjo pernai.

punskas.pl