Senoji klebonija

klebonija

Senoji klebonija

Punske pradėjo veikti 1995 m. Nušluosčius keliolikos metų dulkes ir atlikus reikalingiausius remonto darbus čia pirmieji įsikūrė folkloro ansambliai. Vėliau pradėta bandyti austi, organizuoti susitikimus, vakarones, parodas. Tradicinių audinių paroda davė pagrindą kurti audinių archyvą. Velykinio meno konkursas davė pradžią apeiginio meno skyriui. Atsiradus naujų aukotojų, archyvas papildomas vis naujais eksponatais. Galbūt ateityje jis išaugs į audinių muziejų. Pats klebonijos pastatas – jau architektūros paminklas, nes jam apie 100 metų. Įsikūręs jis bažnyčios paunksnėje, apsuptas medžių, koplytėlių ir gėlių, kviečia pasidžiaugti aplinka ir užeiti į vidų, kur kiekvieną vasarą veikia vis kitokia paroda. Suvalkijos krašto, Lietuvos ir kitų vietovių meistrai kviečia į parodą–pardavimą, kur galima įsigyti audinių, medžio dirbinių, keramikos, karpinių, paveikslų, pintų daiktų ir kitokių dirbinių.

Pirmoji audinių paroda įvyko 1996 m. Parodos eksponatai sudarė etnografinį archyvą (jis visą laiką papildomas). Eksponatai prižiūrimi, tvarkomi ir pagal galimybes eksponuojami. Nuo 1998 m. veikia apeiginio meno skyrius, kuris kasmet papildomas geriausiais Velykinio konkurso eksponatais. Klebonijoje įkurta tautodailės galerija, kurioje savo dirbinius eksponuoja Punsko ir Seinų krašto meistrai, Lietuvos bei kitų šalių tautodailininkai.

AUDINIAI, DRABUŽIAI. Senosios klebonijos archyve saugoma per 100 eksponatų – audinių ir drabužių. Dauguma jų pasiliko po 1996 m. veikusios Tradicinių audinių parodos. Archyvas kasmet didinamas, atsiranda vis naujų aukotojų.
Rinkinį sudaro:

* lovatiesės – daugianytės, rinktinės, dvigubo audimo;
* staltiesės – austos, megztos, staltiesės ant rėmų, siuvinėtos, mišrios technikos;
* patalynė – užvalkalai, paklodės;
* rankšluosčiai;
* juostos;
* drabužių dalys – prijuostės (skersadryžės, siuvinėtos), kameliniai sijonai, skarelės, skaros, marškiniai ir kt.

BALDAI, DARBO ĮRANKIAI. Visi klebonijos archyve esantys eksponatai susiję visų pirma su audiniais. Vienas kambarys skirtas audimo procesui. Čia yra staklės, rateliai, skietai, vytuvai. Čia galima rasti daiktus linams apdirbti. Su audiniais siejasi ir kraitinės skrynios, kuperiai, kraičkubiliai bei kiti baldai: lovos, spintos, rankšluostinės. Audinius reikia skalbti ir lyginti, todėl čia yra geldos, medinės tarkos, kočėlai, lygintuvai ir kiti namų apyvokos bei interjero daiktai.

Siuvinėjimas, mezgima. Nustojusios austi, moterys pradėjo daugiau siuvinėti ir megzti vąšeliu. Archyve saugoma įvairias siuvinėtas staltieses, takelius, megztas servetėles, pagalvėles ir kt.

Audiniai, juostos. Audimas – tai vienas amatų, kurie dar gyvi Punsko ir Seinų krašte. Saugomi šiuolaikinių audėjų darbai (Valenskienės, Valukonienės, Sidarienės) bei tų, kurios visą gyvenimą audusios, prieš keletą metų išėjo amžinybėn (Aleksienės, Krakauskienės).

Apeiginis menas. 1998 m. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijai pradėjus organizuoti Velykinio apeiginio meno konkursą, savaime susikūrė šios srities archyvas, šiuo metu apimantis per 100 eksponatų. Tai geriausi darbai, pateikti konkursui, laimėję prizines vietas. Atskirą vietą užima pabaigtuvių vainikai, nešami procesijoje per Žolinės atlaidus Punske. Kadangi tai labai nepatvarūs dalykai, ilgiau saugoti paliekama vos vieną kitą. Šiame skyriuje yra:

* sodai;
* margučiai;
* verbos;
* derlinių vainikai;
* eglutės papuošalai.

Karpiniai. Didžiausią karpinių kolekcijos dalį sudaro A. Pakuckienės popierinės užuolaidėlės langams. Jomis papuošti visi klebonijos langai, o dalis saugoma archyve. Kiekviena užuolaidėlė kitokia. Jose aptinkami augaliniai motyvai, paukšteliai, gyvuliai, žvėrys. Panašiu būdu atliktos ir kampinukės šventajam kampui. Pastaruoju metu A. Pakuckienė daro karpinius kaip paveikslus, kuriuos įrėminus galima pakabinti ant sienos. Jos pavyzdžiu pasekė labai daug jaunimo. Jis taip pat daro tradicinius karpinius, bet labiau mėgsta karpinius – paveikslus, vaizduojančius gyvybės medį, gamtos motyvus, peizažą. Dauguma tai simetriniai karpiniai, bet pasitaiko ir kitokių.

PARODOS. Nuo 1996 m. Senojoje klebonijoje kasmet veikia įvairaus pobūdžio parodos. Dauguma jų susijusios su tradicine kultūra. Iki šiol suorganizuota:

* Tradiciniai audiniai; 1996 m. paroda, surengta iš A. Vaicekauskienės ekspedicijos Punsko ir Seinų krašte rinkinių.
* Iš bažnytinio meno; 1997 m. paroda iš Punsko bažnyčioje esančių eksponatų (arnotai, audiniai, žvakidės ir kt.), skirta Punsko parapijos 400-mečiui.
* Gėlės daina; 1998 m. J. Bružienės (Lietuva, Tauragė) tapybos paroda.
* Velykinis apeiginis menas; 1998 m. paroda iš M.K. Čiurlionio muziejaus Kaune rinkinių (verbos, margučiai, karpiniai, juostos).
* Suvalkų krašto meistrai; 1999 m. (tapyba, skulptūra, pynimas, siuvinėjimas, karpiniai).
* Skiaučių menas; 1999 m. Kauno skiaučių klubo meistrų darbai (lovatiesės, pagalvėlės, staltiesėlės, žaislai, prijuostės, virtuvinės pirštinės, liemenės, marškiniai, suknelės ir kt.).
* Senovinė apranga; 2000 m. iš A. Vaicekauskienės ekspedicijos Punsko ir Seinų krašte rinkinių.
* Paroda–pardavimas. Kasmet vyksta mūsų krašto ir meistrų iš Lietuvos bei Lenkijos šiuolaikinių dirbinių paroda–pardavimas.

 

SUSITIKIMAI, VAKARONĖS.

Senąją kleboniją ne tik aplanko daug turistų iš įvairių pasaulio kraštų, bet taip pat čia organizuojami susitikimai su mokslo ir kitais įžymiais žmonėmis. Čia, tarp kitko, įvyko:

* Susitikimas su etnologu, Kauno technologijos universiteto profesoriumi Arvydu Žygu. 1996 m.
* Vakaronė su žymia liaudies dainininke Veronika Povilioniene Punsko parapijos 400-mečio proga. 1997 m.
* Susitikimas su profesoriumi, Lietuvos Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu.
* Susitikimas su Lenkijos kultūros viceministru M. Jagie³³o.
* Pasvarstymai “Etninės kultūros būklė Suvalkų krašte” su mokslo ir kultūros žmonėmis iš Lenkijos ir Lietuvos. 1998 m.
* Susitikimas su Lietuvos kultūros ministru Sauliumi Šalteniu. 1998 m.
* Folkloro ansamblių ir liaudies meistrų susitikimas su vyskupu Pauliumi Baltakiu. 1999 m