Punsko vaikų darželis

Savivaldybinis vaikų darželis su lietuvių ir lenkų dėstoma kalba

Vaikų darželis Punske veikia nuo 1949 metų. Iš pradžių buvo vieno amžiaus vaikų grupė. Nuo 1982 metų veikė jau kelios grupės padalytos į kalbines grupes:

3-4 metų (lietuvių grupė)

5-6 metų (lietuvių grupė)

3-6 metų (lenkų grupė)

Vaikų darželį gali lankyti vaikai su specjaliais švietimo reikalavimais kurių amžius nuo 3 iki 8 metų. Vaikams paruošta daug užsiėmimų, papildomai yra vedamos ritmikos pamokos, anglų kalbos pamokos, tikybos pamokos. Vaikai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir festivaliuose.