Istorijos paveldo konferencija „Jotvingių kraštas“ 2017

2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje (A. Mickiewicza g. 23) vyks X „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferencija ir „Jotvingių krašto“ istorijos paveldo metraščio (9 tomo) sutiktuvės.

 Programa (Lenkijos laiku):

 • 8.40 val. – dalyvių registracija
 • 9.00 val. – konferencijos pradžia
 • 9.10 val. – trumpametražio dokumentinio filmo „Punsko parapijai 420“ pristatymas

 Pranešimai (1 dalis): 

 • 9.20 val. – Sigitas Birgelis Punsko parapijos įkūrimas karaliaus Žygimanto III dokumentuose
 • 9.40 val. – Jūratė Vyliūtė Altorių meistras Adomas Karalius ir jo duktė iš Suvalkų
 • 10.00 val. – Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė Partizanų vaikai
 • Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės – LLKS ginkluotųjų pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago dukros – pagerbimas ir trumpas Punsko vokalinio ansamblio „Tėviškės aidai“ koncertas (vadovas Gediminas Kraužlys) 

K a v o s   p e r t r a u k a 

Pranešimai (2 dalis): 

 • 11.00 val. – Vilija Ragaišienė Vaizdingoji Punsko ir Seinų šnektų leksika
 • 11.20 val. – Stanislovas Sajauskas Fotografas Kazys Lukšys ir jo veikla Pietų Lietuvoje
 • 11.40 val. – Benjaminas Kaluškevičius Seinų ir Suvalkų apskričių delegatai Lietuvių konferencijoje Vilniuje 1917 m.
 • 12.00 val. – Juozas Vaznelis Katalikų, žydų ir evangelikų kapinės Punsko parapijoje iki XIX a. pabaigos 

Po konferencijos (apie 13.00 val.) vyks Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas jų žuvimo vietoje Šlynakiemyje.

Konferencija skirta Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui.

Kviečiame dalyvauti!

Punsko „Aušros“ leidykla