J. Totoraičio laiškai Pr. Būčiui

Dr. Algimanto Katiliaus iš Vilniaus pranešimas apie  kunigo Jono Totoraičio laiškus kunigui Pranciškui Būčiui, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske.

sb, punskas.pl

Katilius