Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė išrinkta į Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos tarybą

2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos nacionaliniame kultūros centre Vilniuje vyko VIII Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos (toliau LMTS) suvažiavimas. Jo metu kalbėta apie aktualias mėgėjų teatrų problemas, pasidžiaugta nuveiktais darbais, festivalių gausa, aukštu Lietuvos mėgėjų teatrų lygiu pasauliniam kontekste.

            Suvažiavimo metu vyko ir naujų valdžių rinkimai. Aukščiausia sąjungos valdymo institucija – kas 4 metai šaukiamas suvažiavimas, tarp suvažiavimų – taryba ir prezidentas. Ligi šiol LMTS prezidento pareigas ėjęs Jonavos savivaldybės teatro režisierius Jonas Andriulevičius pristatė veiklos ataskaitą, padėkojo Tarybai bei visiems teatro žmonėms už bendradarbiavimą ir palaikymą. Nauja prezidente išrinkta Skapiškio mėgėjų teatro „Stebulė“ ir vaikų teatro „Ku-kū“ režisierė Vita Vadoklytė. Jos pavaduotoja – Auksė Antulienė. Į Tarybą slapto balsavimo metu išrinkti: Jonas Buziliauskas, Andrėja Gričiūtė, Justina Širvelytė, Irena Maciulevičienė, Irena Čeplikienė ir Punsko teatrų režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Pirmą kartą LMTS istorijoje valdmenyse yra užsienio lietuvių teatrų atstovė. LMTS garbės prezidente vienbalsiai išrinkta dr. doc. Danutė Vaigauskaitė – ilgametė sąjungos prezidentė ir viceprezidentė.

LMTS

            LMTS – tai Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti mėgėjų teatrus ir jų veikėjus. Įkurta 1991 m. Vilniuje. Sąjunga skatina ir propaguoja narių kūrybinę ir organizacinę veiklą, rengia festivalius, seminarus, sąskrydžius, konferencijas, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Nuo 1993 m. LMTS priklauso Tarptautinei mėgėjų teatro asociacijai (AITA/IATA), o nuo 1998 m. – Šiaurės Europos mėgėjų teatro aljansui (NEATA). Nuo 1997 m. redaguoja ketvirtinį laikraštį „Mėgėjų teatras“. Aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru. Nuo 2006 m. kasmet kartu rengia mėgėjų teatrų šventę „Tegyvuoja teatras“, kurios metu teikiami apdovanojimai ryškiausiems metų teatrų kūrėjams.

Sveikiname Punsko teatrų režisierę Jolantą Malinauskaitę-Vektorienę ir linkime jai naujų kūrybinių sumanymų bei sėkmės juos įgyvendinant.

 Red. inf., punskas.pl