Kam gi pamylėjai vergiją


Kam gi pamylėjai vergiją. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m. Trakiškėse. Jonas Pajaujis g. 1928 m.
sb, punskas.pl
Pajaujai