Karininkų ramovė

Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė yra įsikūrusi karininkijos reprezentaciniuose rūmuose, saugomuose Hagos konvencijos. Rūmus puošia Kauno įgulos karininkų ramovės simbolis – trys karžygiai su skydais. Karininkų ramovė yra skirta reprezentuoti Lietuvos kariuomenę, organizuoti Lietuvos kariuomenės karių laisvalaikį, plėtoti kultūrą ir puoselėti tradicijas.

Apie ramovę pasakoja jos vadovas – Lietuvos kariuomenės karininkas mjr. Donatas Mazurkevičius.

sb, punskas.pl

Ramove