Kas piktina lenkus?

Lietuvos lenk? mokykl? mokytoj? draugija ?Macierz Szkolna? išplatino kreipimąsi, kuriuo lenkišk? mokykl? Lietuvoje pedagogai raginami nepaisyti Švietimo ?statymo nuostat? ir moksleivius aukl?ti pagal senąją tvarką.

Kaip skelbia Lenkijos naujien? agent?ra PAP, lenk? mokytoj? draugija ?kviečia tęsti mokymą pagal praktikoje jau patikrintas taisykles iš ankstesnio ?statymo?. ?Macierz Szkolna? taip pat ragina ?konstruktyviai priešintis? Švietimo ?statymui.

Anot PAP, tok? kreipimąsi trečiadien? gavo lenkišk? Lietuvos mokykl? mokytojai bei direktoriai.

Lenkus Švietimo ?statyme bene labiausiai piktina nuostatas, ?pareigojantis lenkiškose mokyklose Lietuvos istorijos ir Lietuvos geografijos pamokas vesti lietuvi? kalba.

Taip pat piktinamasi lietuvi? kalbos brandos egzamino suvienodinimu lietuviškose ir lenkiškose mokyklose ? teigiama, kad lenk? tautyb?s b?simieji abiturientai neturi pakankamai laiko prisivyti lietuvi? tautyb?s bendraamžius.

PAP cituojamas ?Macierz Szkolna? vadovas Juzefas Kvetkovskis teigia, kad Švietimo ?statymo nuostatai yra diskriminaciniai, kelia gr?smę lenk? tautin?s mažumos švietimui, riboja t?v? teisę aukl?ti savo atžalas gimtąja kalba ir pažeidžia vaik? teises.

ŠMM: tai tas pats, kas nepaisyti kelio ženkl?

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) teigia, kad ?statymo laikytis b?tina ? nepriklausomai nuo to, patinka jis lenk? pedagogams ar ne.

?Nuomonę gali tur?ti bet kuri grup?, bet ?statymai turi b?ti vykdomi. Jeigu jie b?t? pakeisti ? b?t? galima vykdyti taip, kaip pakeista. Bet kol ?statymas yra galiojantis, nepakeistas, reikia vykdyti ?statymo nuostatus. (?) Jeigu nepatinka ?statymas, galima inicijuoti ?statymo pakeitimą?, ? DELFI sak? švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys.

Raginimą ignoruoti Švietimo ?statymo nuostatus jis palygino su kvietimu nepaisyti Keli? eismo taisykli?.

?Jeigu man nepatinka vienas ar kitas eismo apribojimas, tai dar nereiškia, kad aš turiu jo nesilaikyti?, ? sak? V. Bacys.

ŠMM pabr?žia, kad už ?statymo nepaisymą atsakomyb? guls ant mokytoj? bei mokykl? direktori?, o ne ant ?Macierz Szkolna? peči?.

?Jie privalo vykdyti ?statymus. Organizacija (?Macierz Szkolna? ? DELFI) yra visuomenin?. Teisininkai tur?t? išaiškinti, ką reiškia raginimas nevykdyti šalies ?statym?. Nežinau, kokios čia pasekm?s gali b?ti. Bet mokyklos, mokytojai ? jie asmeniškai atsako. Sankcijos yra elementarios ? iki nušalinimo nuo darbo?, ? reziumavo viceministras.

Švietimo ?statymas ?sigalios jau liepos 1 d.