Konferencija „Terra Jatwezenorum“ – jau šį šeštadienį

 Dar kartą primename: Istorijos paveldo konferencija – jau šį šeštadienį. Konferencijos pradžia 9 val. (Lenkijos laiku). Programoje metraščio „Terra Jatwezenorum“ 9 tomo pristatymas, įdomūs pranešimai ir partizanų pagerbimas.

Prisiminsime taip pat Punsko parapijos 420-ąsias įkūrimo metines, skirsime dėmesio artėjančiam Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečio jubiliejui.

Konferencijos metu bus galima įsigyti „Aušros“ leidyklos ir svečių atsivežtų vertingų knygų. Kai kurioms iš jų tik šią dieną bus taikoma kalėdinė nuolaida.

Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai.

Sudarė B. Kaluškevičius, K. Misius, S. Birgelis. Punskas, 2017

Kaina 50 zl / su nuolaida 25 zl                     Su 50 % nuolaida!

 Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos. Kolektyvinė monografija.

Parengė: D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, N. Birgelienė ir L. Geržotaitė. Vilnius, 2016

Kaina 18 eurų / 72 zl

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas. T. 1 (A–M).

Parengė A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė. Vilnius, 2016

Kaina 20 eurų / 80 zl

2018 m. kalendorius

Kaina 5 zl

Nenuvilkite. Laukiame Jūsų!

Punsko „Aušros“ leidykla