Konferencija „Terra Jatwezenorum“ Punske

2014 m. gruodžio 13 d. vyks Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žūties 65-ųjų metinių minėjimas, tarptautinė istorijos paveldo konferencija bei metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 6 tomo pristatymas.

 P r o g r a m a

9.00 val. – žymeklio, skirto Lietuvos partizanams Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui ir Vytautui Prabuliui-Žaibui, atidengimas ir pašventinimas (žuvimo vietoje Šlynakiemyje).

 10.00 val. – tarptautinė istorijos paveldo konferencija Punsko valsčiaus konferencijų salėje.

 PRANEŠIMAI:

  • Sigitas Birgelis Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo žuvimo klausimu (Punskas)
  • Scholastika Kavaliauskienė Negyjanti Dzūkijos žaizda (Alytus)
  • Gintaras Lučinskas Antisovietinis pasipriešinimas Dzūkijoje 1940–1941 metais (Alytus)
  • Justinas Sajauskas Skardupių radinys (Marijampolė)

Kavos pertrauka

  • Algimantas Katilius Kunigo Jono Totoraičio MIC laiškai kunigui Pranciškui Būčiui MIC (Vilnius)
  • Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Tautos mokytojas. Mokytojui, rašytojui, visuomenininkui, kultūrininkui, rezistentui ir kankiniui Konstantinui Bajerčiui-Garibaldžiui – 110 metų (Alytus)
  • Marius Talutis Kunigas Juozas Zdebskis – jotvingių žemės didvyris (Punskas)

 

 Gruodžio 14 d. 12.15 val. Punsko bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už žuvusius Lietuvos partizanus Jurgį Krikščiūną ir Vytautą Prabulį.

 

Punsko „Aušros“ leidykla

TERRA_6_PRISTATYMAS_2014